skip to content
 • Ad Jochems Installatietechniek
 • de Praeter
 • Bij Marieke de kapper
 • De Zwarte Kraanvogel Tai Chi Tao
 • Wisselkom belastingadviseurs
 • nuiten groffen uitvaartzorg
 • Het wagenhuis
 • fysio varossieau
 • kapster aan huis
 • Levenslust boerderij voor zorg en welzijn
 • Autobedrijf Kivano

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer   https://dorpsraad.4681.nl

 

De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is opgericht op 18 november 1997, met als doelstelling:

 

 • behartigen van algemene belangen van de inwoners van ons dorp
 • opkomen voor de leefbaarheid van het dorp
 • het geven van informatie, advies en voorlichting over onderwerpen die belangrijk zijn voor de lokale bevolking
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de dorpsgemeenschap in algemene zaken die de kern aangaan
 • vergroten van de betrokkenheid van burgers bij hun directe leef– en woonomgeving
 • bevorderen van het contact tussen burgers en bestuur


De taken van onze dorpsraad kunnen kort worden samengevat in:

 

 • behartigen van belangen van dorpsbewoners
 • adviseren
 • signaleren
 • participeren
 • communiceren

Ons logo:  Wapen van Nieuw-Vossemeer, de mens (gezichten), bebouwing (huisjes), natuur (bloem)

logo dorpsraad nieuw-vossemeer

De laatste jaren houdt de dorpsraad zich vooral bezig met projecten, zo is o.a. ‘het Vossebos’ gerealiseerd achter de Hoogte. 


Contact:


Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer
IBAN: NL27RABO0133262243 (ST DORPSRAAD NWVOSSEMEER)
KvK: 20087693

E-mail: dorpsraad(at)4681(dot)nl
Webadres: dorpsraad.4681.nl
Facebook: https://www.facebook.com/DorpsraadVosmeer
Leden van de dorpsraad (allen te bereiken via bovenstaand E-mail ardres)

 • Voorzitter: Leon Havermans (Julianastraat 7) 
  0167-503348
 • Secretaris: Annelies Keller - van Loenhout (Cees van de Sandestraat 3)
  0167-502547
 • Penningmeeser: Ad Bosters (Merijntje Gijzenstraat 47)
  0167-502708
 • Vice voorzitter: Niek Perdaems (Johan de Knuytlaan 2)
  0167-502616
 • Adriaan Dirven (Groeneweg 4)
  0167-506026
 • Harald Jansen (Grondzeiler 11)
  06 - 510 59 71
 • Reinier de Jong ( Dr. Vermetstraat 30)
  06 - 12970909
 • Jeroen Ammerlaan (Voorstraat 28)
 • 06 - 12946736

De eerste samenstelling van de dorpsraad in 1997: 
Voorzitster: Jannie Jansen, Secretaresse: Monique v/d Boezem, Penningmeesteres: Tilly Heijboer. Bestuursleden: Niek Perdaems (dorpsbelang)  Jenny Bosters, Jan Dijkstra,  Peter Perdaems, Adrie van Tillo en Corrie vd Velde

In 2014 deed Nieuw-Vossemeer (dorpsraad) mee aan de dorpenderby van de provincie 25 minuten Nieuw-Vossemeer:

 

Up