skip to content
  • Ad Jochems Installatietechniek
  • Bij Marieke de kapper
  • De Zwarte Kraanvogel Tai Chi Tao
  • Wisselkom belastingadviseurs
  • nuiten groffen uitvaartzorg
  • Het wagenhuis
  • fysio varossieau
  • kapster aan huis
  • Levenslust boerderij voor zorg en welzijn
  • Autobedrijf Kivano

3 lintjes in ons dorp

Administrator (admin) on Apr 26 2022

lintjes in Nieuw-Vossemeer, 2022

3 lintjes in ons dorp Nieuw-Vossemeer (26 april 2022)..

Rien, Bertus en Mart ontvingen vandaag welverdiend een lintje ..   Van harte gefeliciteerd !

 

Rien Oerlemans (86), Nieuw-Vossemeer
De decorandus met het grootste aantal vrijwillige dienstjaren op zijn c.v. is dit jaar zonder enige twijfel Rien Oerlemans. Hij begon immers al rond 1950 met zingen in het kerkkoor van de Corneliuskerk op de Welberg en vervolgens in het Steenbergse Gummaruskoor. Later dirigeerde hij jarenlang het parochiekoor van de O.L.V. ten Hemelopneming in De Heen en - tot het ophield te bestaan - het koor van de Vredeskerk in Steenbergen-Zuid. Twintig jaar lang gaf hij zijn beste krachten als dirigent aan het gehandicaptenkoor van SDW op de woonlocatie De Lindenberg in Wouw, waarvan hij de leden vaak thuis ophaalde om mee te kunnen doen. Dit zegt alles over zijn sociale bewogenheid. Heden is Rien Oerlemans nog altijd actief lid van het kerkkoor van de H. Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer. Van 1966 tot 2001 was hij ook nog eens bondskeurmeester bij meerdere vogelverenigingen. Ook is hij lid geweest van de reservepolitie, wat uiteraard weer geheel andere vaardigheden vraagt.

 

Pater Bertus van Schaik (87), Nieuw-Vossemeer
De nestor van de Lintjesregen van dit jaar is pater Bertus van Schaik uit Nieuw-Vossemeer. Hij werd in 1974 aangesteld als pastoor van de H. Joannes de Doperkerk en heeft zich sindsdien ruimschoots verdienstelijk gemaakt voor de (geloofs)gemeenschap in heel de gemeente Steenbergen. Pater Bertus is een kleurrijke, maar bescheiden en bovenal authentieke persoonlijkheid, die in 2011 van een welverdiend emiraat had mogen gaan genieten. Hij bleef echter nauw verbonden aan de Sint Annaparochie, waarvoor hij nog altijd vieringen verzorgd. Wie het moeilijk heeft, vindt bij pater Bertus altijd gehoor. Hij helpt mensen met goederen, met een dak boven het hoofd of met een persoonlijk bezoek, bijvoorbeeld aan ernstig zieken. Zo is hij in de loop der tijd van wezenlijk belang geweest, en nog, voor het geestelijk welzijn van honderden, vermoedelijk zelfs wel duizenden mensen. Zijn kracht haalt hij naar eigen zeggen uit zijn reizen naar het pelgrimsoord Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, waar hij een speciale band heeft met de Heilige Maagd Maria.

 

Mart Verhagen (79), Nieuw-Vossemeer
Hoewel hij in Schiedam is geboren, raakte Mart Verhagen na zijn verhuizing naar Nieuw-Vossemeer al snel ingeburgerd in het “durrep aan de kreek”. Tot op de dag van vandaag is hij actief binnen de plaatselijke carnavalsvereniging, ’t Vosse-ol en de lokale afdeling van de KBO. Bij laatstgenoemde organisatie is hij sinds 2005 bestuurslid/penningmeester. In die functie heeft hij zijn zaakjes altijd piekfijn in orde en wordt hij bovendien geprezen om zijn grote betrokkenheid bij het welzijn van de Nieuw-Vossemeerse ouderen. De carnavalsvereniging weet zich al 35 jaar verzekerd van de vrijwillige inzet van Mart Verhagen, die zich op uiteenlopende manieren verdienstelijk heeft gemaakt voor het carnavalsfeest en daarmee voor de leefbaarheid in Nieuw-Vossemeer. Zo zat hij in het bestuur en was hij “Grootste Boer”, maar ook verkeersregelaar, ondersteunend lid van de bouwclub. muzikant bij hofkapel de Vosseblaozers en noem het allemaal maar op. Verder kende ook de Visclub in Nieuw-Vossemeer geruime tijd een gewaardeerd bestuurslid en voorzitter in Mart Verhagen.

 

 

Overig in de gemeente Steenbergen:

 

Arthur Backx (47), Steenbergen
Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, heeft Arthur Backx al een uitgebreide staat van dienst opgebouwd in het lokale verenigingsleven. Het langst is hij betrokken bij Scouting Steenbergen, waar hij als 7-jarige lid van werd en sinds zijn 17de leiding geeft aan jongens en meisjes in alle leeftijdsgroepen.
Vanuit die hoedanigheid is hij ook afgevaardigde in het bestuur, maar zijn hoofddoel is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Vanuit dweilband “Wa d’un Errie” stond Arthur Backx, bij velen beter bekend als Tuur, aan de wieg van de inmiddels ruim 22-jarige carnavalsbouwclub “De Vlaojestààmpers”. Onder zijn voorzitterschap krijgen veel jeugdigen de kans om zich niet alleen technisch te bekwamen, maar ook om deel uit te maken van een veilig, sociaal netwerk. In het verleden was hij bovendien actief betrokken bij de Kleine Tour, het jaarlijkse vakantiewielerfestijn voor de jeugd in Steenbergen, alsook voor de organisatie van Koninginne- en Koningsdag in zijn woonplaats. De heer Backx is niet in de gelegenheid om bij de Lintjesregen aanwezig te zijn, hij krijgt zijn onderscheiding op een nader te bepalen moment uitgereikt.

 

Kees de Bruin (66), Steenbergen
Ons kent ons in Steenbergen en Kees de Bruin kennen ze eigenlijk allemaal wel. Naast zijn drukke bestaan als eigenaar van onder meer de HEMA in Steenbergen, maakte hij zich - tot vorig jaar - vele decennia lang sterk voor de belangen van zijn collega-ondernemers in het stadscentrum. Eerst als voorzitter van wat toen het KNOV heette en later de plaatselijke MKB-afdeling en het Retail Platform Steenbergen, dat uiteindelijk weer ONS Steenbergen (Ondernemers Netwerk Stadshart) werd. Een echte kartrekker, die veel heeft betekend voor de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van het Steenbergse stadshart, waar hij tal van activiteiten van de grond tilde, zoals het IJsfestijn. Een echte netwerker ook, in wie de gemeente steevast een betrouwbare en betrokken gesprekspartner kende. Waarbij het algemeen belang altijd de boventoon voerde. Een man met het hart op de juiste plaats voor het lokale verenigingsleven, dat altijd bij hem kon aankloppen, en in het verleden ook nog drijvende kracht bij pony- en paardrijvereniging De Strieneruitertjes.

 

Peter Gommeren (70), Kruisland
Waar hij in voorgaande jaren meermaals voor anderen een lintje heeft aangevraagd, valt aan Peter Gommeren nu zelf de eer te beurt om een Koninklijke onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Ere wie ere toekomt, want de Kruislander geldt al 40 jaar als een stuwende kracht bij de harmonie in zijn dorp, St. Caecilia, waarvoor hij zich in de loop der jaren heeft ingezet als bestuurslid, medewerker van diverse commissies, organisator van de Dorpsfeesten, beheerder van het muziekarchief, en niet te vergeten trouw lid van twee orkesten. Het welzijn van zijn dorpsgenoten gaat Peter Gommeren nadrukkelijk aan het hart, zo blijkt verder uit zijn vrijwilligerswerk voor de Zonnebergschool, de Stichting Welzijn Kruisland (penningmeester) en de KBO (secretaris). Daarnaast kennen veel Kruislanders hem als lid van toneelvereniging TV Soufflé en is hij ook nog chauffeur op de Buurtbus. Met zijn sociale inborst, zijn verbale en bestuurlijke vaardigheden, zijn gevoel voor humor en zijn grote betrokkenheid, heeft hij een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Kruisland.

 

Ad Huijsmans (78), Kruisland
Sinds 1976 al heeft Ad Huijsmans zich op uiteenlopende manieren belangeloos verdienstelijk gemaakt voor de lokale samenleving. In hoofdzaak is hij al meer dan drie decennia lang verbonden aan de H. Georgiuskerk in Kruisland. Eerst als bestuurslid en later als voorzitter van de parochiekerncommissie van deze kerk binnen de Sint Annaparochie. Maar dat niet alleen, want hij is ook al ruim dertig jaar koster.
Ad Huijsmans kan dan ook beter aangemerkt worden als de spilfiguur, de man om wie vrijwel alles draait binnen de Georgiuskerk. Zijn medebestuurders, vrijwilligers, parochianen en dorpsgenoten waarderen hem zeer om wie hij is en wat hij allemaal doet. Waarbij hij vooral wordt geprezen om de punctualiteit waarmee hij zijn verplichtingen als vrijwilliger nakomt én het feit dat hij altijd voor iedereen klaarstaat.
Voorheen was hij bovendien ook langdurig en actief betrokken bij de plaatselijke tennisvereniging, de organisatie van de jaarlijkse braderie, de avondvierdaagse en het bestuur van de Zonnebergschool.

 

Piet van der Linden (72), Steenbergen
Als een onmisbare schakel, zo wordt Steenbergenaar Piet van der Linden aangemerkt, en dat slaat om te beginnen op de fietsclub van en voor senioren. Een gezelschap van tientallen oudere fietsliefhebbers, dat dankzij de goede zorgen van Piet van der Linden wekelijks onbezorgd op pad kon voor een gezellige, gezamenlijke toertocht in de regio. Hij verkende de routes, regelde de tussenstops, bestuurde de bezemwagen, repareerde onderweg kapotte fietsen en als er iemand onverhoopt ten val kwam, werd hij of zij door hem naar het ziekenhuis gebracht. Ook voor de organisatie van wandelingen in de wintermaanden en de jaarlijkse feestavond draaide hij zijn hand niet om. Vijfentwintig jaar lang zette hij bovendien zijn beste beentje voor als ploegleider en chauffeur van de EHBO-wagen in de Kleine Tour. Als chauffeur van de Plusbus maakt hij zich nog altijd verdienstelijk en er wordt sowieso zelden of nooit dat er tevergeefs een beroep gedaan op zijn hulpvaardigheid, zo weten ze onder anderen bij de families Withagen en Bierings.

 

Toos van der Linden-Gabriëls (71), Steenbergen
Naast Piet staat ook zijn vrouw, Toos van der Linden, vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt om haar eveneens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Toos van der Linden is al tientallen jaren betrokken bij de Steenbergse EHBO-vereniging en zodoende actief bij tal van evenementen. Een ware “duizendpoot”, die ze bij de Kleine Tour voor geen goud zouden willen missen en datzelfde geldt voor de Vredeskerk in Steenbergen-Zuid. Ook de Plusbus, zorginstelling TanteLouise en de organisatie van bedevaartsreizen naar Hakendover kunnen altijd op haar steun, haar grote betrokkenheid en haar vrijwillige medewerking rekenen. Ook de intensiteit waarmee zij dit alles doet, alsmede haar goede (mantel)zorgen voor vrienden, buurtgenoten en familieleden maken dat velen Toos van der Linden van harte een lintje gunnen. Dat bleek eigenlijk al toen zij in 2016 vanuit de gemeenschap werd voorgedragen voor een pluim, die zij toen in ontvangst mocht nemen tijdens Chapeau! Feest van trots, (h)erkenning en verbinding.

 

Aad Meijburg (80), Steenbergen
De verdiensten van Aad Meijburg liggen buiten de gemeente Steenbergen, waar hij namelijk nog niet zo lang geleden is komen wonen. Maar ook hij heeft zich gedurende tientallen jaren op vrijwillige basis verdienstelijk gemaakt voor meerdere maatschappelijke doeleinden, waaronder watersportvereniging IJsselmonde (voorzitter), de Eerste Berkenwoudse Hengelsportvereniging (voorzitter) en prominent lid van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club.
Dat alles naast een druk bestaan als zelfstandig ondernemer en meerdere persoonlijke tegenslagen. Desondanks staat Aad Meijburg bij menigeen te boek als een verbinder, iemand die mensen nader tot elkaar brengt én in staat is om de juiste stemming erin te brengen. Dat laatste doet hij ook letterlijk, als dirigent van het dameskoor “De Waterladies” van de watersportvereniging, als dirigent en voorzitter van het KNMC Schipperskoor, en als actief lid van een shantykoor. Nadat zowel de watersportvereniging als de hengelsportvereniging hem eerder al uitriepen tot erelid, mag het lintje van de Koning worden gezien als de kroon op zijn werk.

 

Goof Musters (67), Steenbergen
Eén van de grote steunpilaren van voetbalvereniging Steenbergen, dat is Goof Musters. De club kent in hem al zo’n 30 jaar een trouwe steun en toeverlaat, die van vele markten thuis is. Dankzij de vrijwillige inspanningen van Goof Musters, kunnen jong en oud hun wedstrijden spelen, zonder zich zorgen te hoeven maken of er wel een grens- of een scheidsrechter beschikbaar is. Junioren, senioren, veteranen: hij “fluit” ze allemaal. Ook als jeugdleider, lid van het jeugdbestuur en wedstrijdsecretaris heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend. Als lid van de onderhoudsploeg van vv Steenbergen, was hij recent nog actief betrokken bij de nieuwbouw van de kleedkamers op het sportpark. “Een vrijwilliger uit duizenden, altijd vriendelijk en behulpzaam”, zo wordt hij getypeerd. Andere organisaties die in hem een gewaardeerde kracht kennen zijn de Stichting Wielercriterium Steenbergen en het IJsfestijn. Verder helpt hij graag ouderen in zijn omgeving met klusjes in en om het huis. In alle opzichten een man op wie velen kunnen bouwen en vertrouwen.

 

Ria Roodenburg-Bolluijt (72), Dinteloord
Een belangrijke spil en een ware rots in de branding binnen de Hervormde gemeenschap in Dinteloord: dat is Ria Roodenburg. Haar tomeloze inzet en grote toewijding worden als bovenmatig aangemerkt en op die manier verbindt zij tal van inwoners, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Ria Roodenburg heeft zich tientallen jaren lang intensief verdienstelijk gemaakt voor de Hervormde vrouwenvereniging Idelette, het Hervormd Centrum, de Hervormde kerk, alsook voor de Winterfair van de Hervormde Gemeente.
Achter de schermen van het Hervormd Centrum, wordt zelfs wel eens gezegd: ,,Ria is niet zomaar een vrijwilliger, Ria ís de stichting”. Niet zo vreemd als je bedenkt dat ze er mede voor zorgt, dat de vele activiteiten op deze locatie gesmeerd verlopen, maar bijvoorbeeld ook de schoonmaak coördineert.
Niets is haar ooit teveel. Zo regelt ze ook de jaarlijkse voorjaarsverkoping waarvan de opbrengst naar zendingswerk in het buitenland gaat en de kerstviering voor 65-plussers.  Ook ondersteunt ze haar man, in diens rol als koster, en brengt ze huisbezoeken aan ouderen, eenzamen en zieke dorpsgenoten.

 

Herman Roodenburg (75), Dinteloord
Een kwart eeuw lang heeft Herman Roodenburg zich ondertussen al met grote betrokkenheid ingezet voor de Hervormde Gemeente in Dinteloord. Eerst als lid van de kerkenraad en diaken. Vervolgens werd hij koster van het kerkgebouw en draagt hij zorg voor een goed verloop van de zondagse diensten, alsook van alle andere activiteiten die hier doordeweeks plaatsvinden. In toenemende mate is hij zich tevens, samen met zijn vrouw, gaan inzetten voor het beheer van het Hervormd Centrum. Hier voltrekken zich allerlei bijeenkomsten, van vergaderingen tot en met bruiloften en uitvaarten. Voor alle denkbare hand- en spandiensten, zoals het helpen opknappen van de kerk en de pastorie, zijn ze bij Herman Roodenburg ook altijd aan het juiste adres. In hoge mate dankzij hem werd nog niet zo lang geleden alle schade opgeknapt, voortkomend uit een lekkage, die alles blank zette. Enkele weken later was er echter niets meer van te zien. Dat hij het hart op de goede plaats heeft, blijkt eens te meer uit een ruime periode van mantelzorg.

 

Cor Snepvangers-van den Enden (71), Steenbergen
Als er iemand altijd voor anderen klaarstaat, dan is dat zeker Cor Snepvangers-van den Enden. Het overgrote deel van haar “vrijwilligerscarrière” is zij – nu al zo’n 40 jaar – nauw betrokken bij de parochie(kern) van de H. Antonius van Padua in Lepelstraat, waarvoor zij verschillende functies heeft vervuld en nog steeds bekleedt, zoals coördinator van het parochiesecretariaat en  secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van Antonius.
Samen met haar zussen heeft Cor Snepvangers tien jaar lang belangeloos optredens verzorgd voor goede doelen en organisaties voor ouderen en zieken, waaronder De Zonnebloem.  Een belangrijk deel van haar leven heeft ze bovendien gewijd aan de “opvang”, tijdens vakantieperiodes, van kansarme kinderen uit landen als Polen en Frankrijk. Niet alleen als gastgezin vanuit “Kerk en Samenleving” in Schijf, maar ook als regionaal coördinator voor de Stichting Europa Kinderhulp. Zo bezorgde zij veel kinderen en jongeren een warm thuis en een onvergetelijke vakantie. Bij de Stichting Wereldwijd Steenbergen is Cor Snepvangers actief als vrijwilliger in de wereldwinkel.

 

Nelleke van der Vorm-Knottnerus (70), Dinteloord
Politiek loopt als een rode draad door het leven van Nelleke van der Vorm uit Dinteloord. Sinds 1977 heeft zij zich in hoofdzaak verdienstelijk gemaakt voor de VVD. Hoewel zij gedurende één periode raadslid is geweest in de toenmalige gemeente Dinteloord & Prinsenland, verkoos Nelleke van der Vorm liever de achtergrond. Vanuit het bestuur, bij het samenstellen van kandidatenlijsten, bij achterbanvergaderingen, het verzorgen van de public relations en niet te vergeten in tijden van verkiezingscampagnes was Nelleke van der Vorm helemaal in haar element. Bestuur en leden konden altijd op haar rekenen. Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit haar inzet gedurende 30 jaar voor de Lions Club Roosendaal Westhoek en KWF Kankerbestrijding. Ook de volleybal- en de tennisvereniging in Dinteloord hebben dikwijls een beroep op haar kunnen doen. Twintig jaar lang vervulde zij bovendien een onbezoldigde functie in het familiebedrijf, ook besteedde zij veel tijd als mantelzorgster. “Een voorbeeld voor anderen”, is één van de vele manieren waarop zij is aangeprezen voor een lintje.

 

Jan Traets (68), Steenbergen                                Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De vrijwilligersloopbaan van Jan Traets begint in 1974. Al op jonge leeftijd toont hij zijn sociaalmaatschappelijke betrokkenheid, door zich in te zetten voor de oprichting van een jeugdsoos en een jongerenkoor in Dinteloord: de Young People Society.
Het duurde niet lang, of hij kwam in aanraking met de lokale politiek. Eerst bij het CDA, daarna bij de Democratische Partij Dinteloord, waarvan hij zelf aan de wieg stond en uitgroeide tot een waar “stemmenkanon”. De DPD bracht best een cultuuromslag teweeg in politiek Dinteloord. Uiteindelijk zat Jan Traets 10 jaar in de raad, waarna hij nog drie jaar wethouder was. Zijn (bestuurlijke) vrijwilligerswerk strekte zich verder uit over voetbalvereniging DSV in Dinteloord en later ook nog de carnaval in Steenbergen. Ook stak hij graag zijn handen uit de mouwen, als collectant voor diverse goede doelen.
Allemaal in zijn vrije tijd, naast zijn fulltime baan in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Daarin heeft hij zich eveneens nadrukkelijk onderscheiden, in het lesgeven aan en begeleiden van kinderen en jongeren met gedrags- en leerproblemen. Voor de door hem bedachte “doorstroomgroep” kreeg hij de Jan Dekker-prijs van de Lowys Porquin Stichting. Ook begeleidde en coachte hij gedurende een groot aantal jaren zowel jongeren, met wie hij een sterke vertrouwensband op wist te bouwen, als (honderden) leerkrachten. In de regio Rotterdam nam hij voordien al het voortouw voor de vestiging van een inpandige peuterspeelzaal in een basisschool. Destijds een bijzonderheid, die met name z’n vruchten afwierp voor kinderen uit de achterstandswijk waar deze school gevestigd was. Tien jaar geleden kreeg Jan Traets er een pittige taak bij met de mantelzorg voor zijn echtgenote. Na zijn pensionering heeft hij niettemin het vrijwilligerswerk meteen weer opgepakt, nu bij De Zonnebloem. Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagt om Jan Traets, vanwege zijn speciale verdiensten, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Terug

Kalender Nieuw-Vossemeer:

<    Mei 2022    >
MaDiWoDoVrZaZo
 1
2345678
9101112131415Cultuur in het kerkje
Kinderactiviteit Boerengors
16Sjoelmiddag171819202122
232425Kampweekend NVS26Kampweekend NVS27Kampweekend NVS2829
3031 

Komende activiteiten:

25-05-2022 - 27-05-2022   Kampweekend NVS
06-06-2022   Notendaalse Rommelmarkt
11-06-2022 - 12-06-2022   Merijntje Gijzen Braderie / Darttoernooi
13-06-2022 - 15-06-2022   Avond4daagse
20-06-2022   Sjoelmiddag
18-07-2022   Sjoelmiddag

Stuur uw activiteit of kopij, kort en bondig, kant en klaar in tekst, naar: redactie(at)4681(dot)nl
Eventueel voorzien van maximaal 3 afbeeldingen van 1000 pixels breed, 90% jpg kwaliteit.

 

facebook groep Nieuw VossemeerBesloten FB groep 4681 Nieuw-Vossemeer voor bewoners en oud bewoners van ons dorp

gemeente Steenbergen | nieuws en persberichten

last updated: vr 27 2022 - 04:28
Up