skip to content
 • Ad Jochems Installatietechniek
 • Radiator koopjes
 • Bij Marieke de kapper
 • Coachpraktijk DEB kindercoach
 • Wisselkom belastingadviseurs
 • nuiten groffen uitvaartzorg
 • Het wagenhuis
 • fysio varossieau
 • kapster aan huis
 • Levenslust boerderij voor zorg en welzijn
 • Fred van Laarhoven AterlierFred
 • Autobedrijf Kivano
 • Bowlinghut de Praeter

Lintjesregen 2019

Administrator (admin) on Apr 26 2019

26 april 2019, Lintjesregen Steenbergen

13 inwoners van onze gemeente zijn vanmorgen door burgemeester Ruud van den Belt, uit naam van Koning Willem-Alexander, verrast met een Koninklijke onderscheiding. Sandra Houtepen-Strong, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Twaalf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Hans Bomgaars, Jo Geers, Tineke Geluk, Joke de Kock, Ivo Nagelkerken, Wim Roovers, Walter Siol, Leontine Tjioe, Els Verbeek, Lidy Verbeek en Peet van der Zande

Ook dit jaar gaat die lintjesregen niet aan onze gemeenschap voorbij. En dat is heel terecht. We barsten hier in Steenbergen, in Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, in Kruisland, De Heen en op de Welberg van mensen die ervoor kiezen om zich – zonder daar iets terug voor te verwachten - inzetten voor het welzijn en het plezier van hun stad- en dorpsgenoten.

Het vrijwilligerswerk is de motor van onze samenleving en dat kunnen wij ook als gemeente niet genoeg waarderen. Tegelijkertijd beleven al die vrijwilligers natuurlijk ook veel plezier en voldoening aan alles wat zij doen en verrijkt het hun leven.

 

DE HEEN

 

Toine Simons (70) is al vanaf 1972, dus zo'n 46 tot 47 jaar gemiddeld 16 uur per week actief voor het beheer en onderhoud van 'zijn' buurthuis Plekzat. Zijn inzet wordt door de inwoners van het buurtschap Notendeel zeer gewaardeerd. Hij is altijd behulpzaam. belangstellend, gastvrij en een harde werker. Men noemt hem een echte sociale man die altijd klaar staat voor een ander.

Buurtvereniging De Notenkrakers was aanvankelijk een kinder- en carnavalsvereniging maar vanaf 2011 officieel een buurtvereniging. Al snel na de oprichting in 192 werkte men aan het realiseren van een buurthuis. Dat werd 'Plekzat'. Voor al zijn werk, inzet en toewijding voor dit buurthuis is Toine Simons in 2011 benoemd tot erelid van de buurtvereniging. In 2012 is de vereniging in staat geweest om met een royale bijdrage van het Oranjefonds een nieuw buurthuis weg te zetten. De drijvende kracht voor het realiseren van dat nieuwe buurthuis was Toine Simons.

De heer Simons is op Notendaal de motor achter de jaarlijkse Opschoondag waarbij hij velen weet te mobiliseren om het zwerfafval dat langs dijken en sloten wordt achtergelaten, op te ruimen. Toine is toegelegd op het faunabeheer en assisteert veel boeren in de omgeving.


DINTELOORD

Hans Bomgaars (65) heeft zich in zijn functioneren als leraar Basisonderwijs onderscheiden door zijn zeer langdurige en intensieve inzet ten bate van het leerlingenkoor van zijn school, de Groen van Prinsterer basisschool te Dinteloord. Deze vrijwillige activiteit - die praktisch volledig buiten de reguliere schooltijden werd ontplooid - stijgt in opvallende mate uit boven hetgeen van hem als leraar basisonderwijs mocht worden verwacht. Juist ook dankzij zijn inzet en betrokkenheid kon het koor groeien tot een regionaal gewaardeerd zanggezelschap van jonge basisschoolkinderen dat onder andere optrad in kerken en verzorgingshuizen en zelfs een keer in schouwburg De Kring in Roosendaal. Naast alle bevlogenheid, tijd en energie die hij in het schoolkoor heeft gestoken, heeft hij ook altijd vol overgave zich ingezet voor alle sportevenementen van de school en overstijgend bijgedragen aan (vooruitstrevende) ICT-ontwikkelingen.

Jo Geers (77) is al meer dan 18 jaar als vrijwilliger intensief betrokken bij het ouderenwerk in zijn woonplaats Dinteloord. Hij is vanaf 2000 secretaris van de KBO afdeling Dinteloord? en heeft ook jarenlang het voorzitterschap waargenomen toen die functie nog niet door een ander kon worden ingevuld. Daarnaast vindt hij nog de tijd om zich in te zetten voor de Petrus en Paulus parochie (nu onderdeel van de St. Annaparochie). In de jaren 2000 tot 2015 was de heer Geers met enkele anderen gezichtsbepalend voor het Platform Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid (vooral gericht op de oudere en gehandicapte medemens) is bij heel veel mensen bekend en wordt door hen bijzonder gewaardeerd. Jo Geers hielp in de jaren 1995 tot en met 2000 vele FNV-leden bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.


STEENBERGEN

Tineke Geluk-Hooftman (68) is een paardenvrouw en liefhebber van de dressuursport in hart en nieren. Zij zet zich al sinds 1972 intensief in ten behoeve van de paardensportvereniging

De Strieneruiters. Met een onderbreking van enkele jaren in verband met de geboorte van haar dochters, is zij belast met het penningmeesterschap van de vereniging. Naast bestuurswerkzaamheden is zij reeds jaren de 'commandante' van de jeugdleden en geeft vanaf 1988 de verenigingslessen. Haar inzet en enthousiasme wordt blijkens de ondersteuningsverklaring van het bestuur hogelijk gewaardeerd door bestuur en de leden van de vereniging. Zij beperkt zich niet tot bestuurswerkzaamheden maar steekt ook de handen uit de mouwen tijdens allerlei evenementen van de vereniging.

Voorts was zij actief voor de Stichting Ruitersportcentrum Steenbergen. Zij heeft zich daarvoor intensief en onbaatzuchtig ingezet. Voorts is er sprake van continuïteit van de activiteiten.

Sandra Houtepen-Strong (59) werkt sinds 2001, vanaf het moment waarop zij zelf werd gediagnostiseerd met Apneu, samen met verschillende klinieken en ziekenhuizen over de hele wereld om onderzoek te doen naar de gevolgen van slaapapneu. Zij geeft via de Apneuvereniging lezingen over het hele land en verzorgt bijscholing voor de medewerkers van de vereniging. Decorandus verzorgt tevens bijscholingen aan artsen en verpleegkundigen. Haar gedrevenheid en - ondanks de zware wissel die apneu op haar fysieke gesteldheid legt - haar tomeloze inzet voor allen die geconfronteerd worden met apneu is bekend bij velen die door apneu worden getroffen of er onderzoek naar doen.

Sandra heeft als hobby schilderen en via die weg is zij in de wereld van de kunst terecht gekomen. Zij is via die weg lid geworden van KunstForum en het Kunst- & Cultuur Platform. Ze schildert met kinderen van de basisschool. Mevrouw Houtepen-Strong zet zich sinds 2011 in voor het culturele leven in Welberg en Steenbergen, als ook voor de Werkgroep Herdenkingsmonument Welberg. Hierdoor is zij lokaal een bekend en gewaardeerd inwoonster geworden.

Joke de Kock (61) is al sinds 2001 bijzonder intensief betrokken bij 'haar' sportvereniging Diomedon, in bijzonder bij de afdeling Atletiek. Ze werd in 1970 al lid van de vereniging. Zij is niet alleen bestuurlijk actief maar steekt ook de handen uit de mouwen bij allerlei verenigingsactiviteiten. Zij treedt op als scheidsrechter, wedstrijdleider en jurylid. Mevrouw De Kock heeft als trainerscoördinator regelmatig overleg met de trainers en regelt hun declaraties. Voorts verzorgt zij het secretariaat voor de thuiswedstrijden. Jaarlijks helpt zij bij de survival Run van Diomedon.

Haar maatschappelijke betrokkenheid reikt ook tot buiten de atletieksport, hetgeen blijkt uit haar inzet voor de Wereldwinkel (sinds 1998). Voor Unicef coördineerde zij 14 jaar lang de verkoop van kaarten en andere artikelen. Bij de EHBO-vereniging Nieuw-Vossemeer was ze van februari 1982 tot maart 1991 secretaris. Deze duizendpoot collecteert voor verschillende goede doelen. Niet onvermeld mag blijven dat Joke naast al deze maatschappelijke activiteiten ook nog mantelzorger is voor haar schoonzus

Wim Roovers (59) is een sociale en vakbekwame bestuurder met extra aandacht voor de verbinding tussen bestuur en de meer uitvoeringsgerichte vrijwilligers. Hij schroomde niet een vereniging waarvan hij bestuurslid was deskundig en met veel geduld door moeilijke perioden heen te loodsen. Zijn inzet en enthousiasme wordt door een breed publiek gewaardeerd. Wim is een gepassioneerde verenigingsman met een gouden hart voor met name de Kleine Tour, die dit jaar voor de 50ste keer wordt verreden. De heer Roovers was van 1992 tot 1998 lid van de ouderraad en secretaris van de Stichting Katholieke Steenbergse Scholen. Hij was onder andere betrokken bij het fusieproces met de Lowys Porquinstichting. Jaren later, in 2009 werd hij penningmeester en vanaf 2014 tot 2016 voorzitter van de voetbalvereniging Steenbergen. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Stichting Kleine Tour.

Walter Siol (60) is in de muziekwereld van Steenbergen en omliggende dorpen een begrip. Hij is al decennia lang op vrijwilligersbasis een gerespecteerd en gewaardeerd dirigent en muziekdocent. Daarnaast is hij bestuurs- en/of commissielid van meerdere muziekgerelateerde organisaties. Hij inspireert al vele jaren op enthousiaste wijze mensen - in bijzonder de basisschooljeugd - om muziek te gaan maken. Hij weet de leden van de muziekverenigingen waar hij als vrijwilliger bij betrokken is - ongeacht hun leeftijd - te boeien met zijn bijzondere kennis en kunde op het gebied van muziek. Veel van de jeugdigen die van hem les hebben gehad, zijn uitgegroeid tot goede muzikanten die nog altijd met veel plezier deel uitmaken van de regionale muziekverenigingen. De heer Siol levert een grote bijdrage aan het muziekleven in de gemeente Steenbergen en aan de groei en bloei van muziekvereniging Volharding in het bijzonder. Hij was in 1993 mede grondlegger van het jeugdorkest bij deze vereniging.

Al vele jaren is Walter betrokken bij het project "Samen Muziek Maken Geblazen". Een project (inmiddels opgegaan in de Stichting HI 5 ) dat zich richt op de groepen 5 van alle basisscholen in de gemeente. In het kader van dit project wordt ieder jaar een speciaal orkest samengesteld uit alle spelende leden (jong en oud) van alle muziekverenigingen in de gemeente.

Buiten de gemeente Steenbergen is de heer Siol actief als dirigent van Muziekvereniging De Unie te Fijnaart en als dirigent van het fanfareorkest van Muziekvereniging Concordia te Sint Philipsland (sinds 1992). Vanaf 2010 is hij ook dirigent en bestuurslid van Oud Vosmeers' Muziekvereniging.

Leontine Tjioe – Oude Maatman (59) is al vanaf 1999 intensief maatschappelijk actief, in bijzonder voor het behoud van de Gummaruskerk. Mevrouw Tjioe heeft al vanaf het begin van de grote restauratie van de kerk als lid van de activiteitencommissie een grote inbreng gehad bij het verwerven van fondsen ten bate van die restauratie. Ook is zij via deze activiteitencommissie betrokken bij de jaarlijkse organisatie van de kerst- en kunstmarkt in het kerkgebouw. Ze is een van de 'trekkers' van de Werkgroep Openstelling Gummaruskerk die het mogelijk maakt dat het kerkgebouw in de zomermaanden minimaal eens per week is opengesteld voor bezoekers.

Sinds enkele jaren is Leontine Tjioe ook een actief lid en momenteel voorzitter van de stadsraad. Door beide activiteiten is zij inmiddels een bekend gezicht in Steenbergen. Zij staat bekend als iemand die zich vol overgave inzet bij alles wat zij doet. Zij heeft en geeft energie. In de periode dat haar kinderen basisschool Maria Regina bezochten was zij ook actief in de MR, was zij de kartrekker voor de EHBO-lessen op school en actief bij andere (al dan niet buitenschoolse) activiteiten. Vanaf 2011 combineert zij een en ander ook nog met haar inzet voor de doelen die vanuit de Lionsclub worden ondersteund. Een van de ondersteuners van de voordracht die ten grondslag ligt aan deze onderscheiding omschrijft haar als gedreven, enthousiast, perfectionistisch, deskundig, rechtvaardig en vooral betrouwbaar.

Els Verbeek (59) is al vanaf 2001 intensief als vrijwilligster betrokken bij het bestuur van wat nu is, de Sint Annaparochie. Mede door haar positieve inbreng bij de fusiebesprekingen - zij was in die tijd voorzitter van het kerkbestuur - wist zij ook andere betrokkenen de voordelen van de fusie te laten inzien. De fusie werd uiteindelijk in 2011 beklonken. Als secretaris van de parochie-kerncommissie zet zij zich sinds 2011 op velerlei terreinen in ten bate van de geloofsgemeenschap en het gebouw van de Gummaruskerk. Zij is o.a. actief in de Werkgroep Behoud Gummarus, samen met haar zus Lidy in de Werkgroep Actie Kerkbalans en in de activiteitencommissie.

Velen zullen Els nog herinneren als directeur van de LAS, de lagere agrarische school in Steenbergen en nu kent men haar wellicht als één van de directieleden van De Steenspil in Bergen op Zoom. Els is al langere tijd bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van het bestuur van het R.K. Weeshuis. Deze organisatie verleent financiële ondersteuning bij de maatschappelijke en godsdienstige opvoeding van kinderen die feitelijk moeten opgroeien buiten een hecht en stabiel familieverband.

Lidy Verbeek (61) is al vele jaren – namelijk al vanaf 1989 - zeer actief bij de Katholieke Gummarusparochie in Steenbergen en sinds het samenvoegen met enkele andere parochies, voor het bredere werkgebied van de Sint Annaparochie. Zij wordt omschreven als een zeer gedreven vrijwilligster die ook anderen stimuleert. Zij houdt absoluut niet van zeuren en terugkijken; dat ziet zij als negatieve energie die teveel van mensen vraagt. In de Gummarusgemeenschap is Lidy Verbeek actief bij de actie Kerkbalans. Zij denkt graag mee in de spiritualiteitsgroepen en in de zingevingsgroepen. Zij heeft een warm hart voor deze zwakkeren in onze samenleving.

Daarnaast is zij lange tijd als vrijwilligster intensief betrokken geweest bij de Wereldwinkel Steenbergen waarvan zij ook vicevoorzitster was. Lidy was daarnaast nog een twaalftal jaren bestuurslid van de afdeling Steenbergen/Welberg van De Zonnebloem.

Peet van der Zande (62) is al vanaf 1986 op vrijwillige basis maatschappelijk actief?. Aanvankelijk vooral gericht op jeugd- en jongerenwerk en later ook op het bieden van activiteiten voor gehandicapten, ouderen en eenzamen. In die periode was hij onder andere voorzitter van MaBoLa (Mavo, bongerd en LTS) een samenwerkingsverband van de Steenbergse scholen voor voortgezet onderwijs dat diverse activiteiten organiseerde zoals film- en discoavonden en discussiebijeenkomsten voor alle leerlingen. Peet was ook enkele jaren voorzitter van JIS '70 die soortgelijke bijeenkomsten organiseerde voor de jeugd van Steenbergen. Uiteindelijk resulteerde dat in de opening in 1976 van jongerencentrum De Gammelen.

Zijn maatschappelijke inzet voor de zwakkere in onze samenleving manifesteerde zich in eind jaren tachtig toen hij secretaris werd van Herwonnen Levenskracht. Een functie die hij tot 1992 zou blijven vervullen. In de jaren tachtig was de heer Van der Zande actief in actiegroep die zich richtte op het behoud van zwembad De Meermin als gemeentelijke accommodatie. In die periode werd nagedacht over een verkoop van het openlucht bad aan het naastgelegen sportcentrum De Knotwilg waarin ook een overdekt zwembad is.

De heer Van der Zande was nauw betrokken bij de Roparun waarbij hij zich vooral ook richtte op het team Door Dik en Dun en op de organisatie van een feestelijke doorkomst van alle renners van de Roparun in de Oudlandsestraat. In 2011 was hij een van de initiatiefnemers van het toen nieuwe team Stonemountain Runners, waarvan hij voorzitter werd.

Van 1991 tot 1997 was de heer Van der Zande als bestuursvoorzitter het gezicht van de Stadsomroep Klaver Vier (nu opgegaan in de SLOS). Zijn hartelijke persoonlijkheid en brede interesse in het wel en wee van de inwoners van zijn woonplaats Steenbergen maken hem tot een bekend gezicht in de stad. Zijn maatschappelijke inzet wordt door een breed publiek hogelijk gewaardeerd. Vanaf 2016 is Peet van der Zande lid van de wmo-Adviesraad.
WELBERG

Ivo Nagelkerken (45) is een echte verenigingsman. Op de welberg wordt hij bijzonder gewaardeerd voor zijn inzet ten behoeve van de plaatselijke jeugd. Naast typische vrijwilligersactiviteiten als het functioneren als jeugd- en activiteitenleider en als barvrijwilliger bij de s.c. Welberg (vanaf 2008 tot heden), is hij ook bestuurlijk actief geweest. Hij was vanaf 2007 tot 2017 aanvankelijk bestuurslid maar later ook penningmeester van Ontspanning voor Welberg (OVW). Van 1990 tot 2004 was Ivo leider (bij de Rakkers van 8 tot 13 jaar) en van 2003 tot en met 2004 secretaris bij de J.F. Kennedygroep.

Velen zijn hem dankbaar voor zijn betrokkenheid bij de Kleine Tour Steenbergen, een van de grootste en meest gewaardeerde evenementen in onze gemeente. Hij was in de jaren 1998 tot en met 2017 ploegleider van een 4-tal ploegen. Ivo kent de Kleine Tour al vanuit zijn jeugdjaren toen hij zelf mocht meefietsen. Ivo was ook gedurende vele jaren lid van de woensdagavondcommissie die een bedankavond organiseerde voor de vrijwilligers en het bestuur van de Kleine tour. Later ging hij als vrijwilliger bij de lokale radiozender "Stadsomroep Klaver Vier" mee op pad om verslag te doen van de etappes. De heer Nagelkerken is een van de oprichters en altijd nog 'barman' van het Tap on Tour Team. Al van jongs af aan is hij jaarlijks actief tijdens de intocht van Sinterklaas.

Terug

<

<

<
last updated: <
<

Kalender Nieuw-Vossemeer:

<    Mei 2020    >
MaDiWoDoVrZaZo
 123
456Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:3078910
111213141516Ontspanningsmiddag Kleine Vos Inlichtingen 0167-850233
gemeenteconcert / beoordelingsconcer
Gratis kennismaking Pony Power voor kids
17
18Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven19202122Voetbalprestatiedag2324
25262728293031

Komende activiteiten:

03-06-2020   Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:30
08-06-2020 - 11-06-2020   Avond 4 daagse
13-06-2020   Inloop ochtend 'Zonneveld De Danen'.
15-06-2020   Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven
18-06-2020   Ouders tegen kinderen
19-06-2020   Jeugdkamp Semper Crescendo
01-07-2020   Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:30
03-07-2020 - 05-07-2020   NVS kampweekend
03-07-2020   Workshop Semper Crescendo
04-07-2020   Ontspanningsmiddag Kleine Vos Inlichtingen 0167-850233
04-07-2020   Vakantievoorpret concert
20-07-2020   Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven

Stuur uw activiteit of kopij, kort en bondig, kant en klaar in tekst, naar: redactie(at)4681(dot)nl
Eventueel voorzien van maximaal 3 afbeeldingen van 1000 pixels breed, 90% jpg kwaliteit.

 

facebook groep Nieuw VossemeerBesloten FB groep 4681 Nieuw-Vossemeer voor bewoners en oud bewoners van ons dorp

Up