Stichting Samen Werken kiest voor meer maatwerk in de buurt

Administrator (admin) on 11 Jul 2020

Stichting Samenwerken, juli 2020

Stichting Samen Werken kiest voor meer maatwerk in de buurt


Stichting Samen Werken gaat vanaf volgend jaar anders werken. De stichting wil meer maatwerk
bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Komend half jaar wordt bekeken
hoe zij in de buurt van hun woonplaats aan de slag kunnen bij verenigingen of bedrijven met een
sociaal hart.
Het bestuur van de stichting heeft vorig jaar besloten om een onderzoek te doen naar de toekomst
van het werk van Samen Werken. Directe aanleiding hiervoor was de financiële situatie van de
stichting, het feit dat huur van de huidige huisvesting afloopt en de constatering dat alle activiteiten
vanuit een centraal punt in Bergen op Zoom georganiseerd worden, waardoor de aansluiting bij het
lokale veld gemist wordt.
In de bestuursvergadering van vrijdag 3 juli jl. heeft het bestuur geconstateerd dat dit het moment is
voor een doorontwikkeling. De gemeenten voor wie de stichting werkt, onderschrijven het belang
van het werk van de stichting voor de doelgroep en zijn bereid om ook de komende jaren hiervoor
middelen beschikbaar te stellen.


Focus op maatwerk


“Ieder mens is op zijn best als je iets doet, waar je plezier in hebt en wat je goed afgaat. Wij willen
onze deelnemers helpen om juist dàt naar boven te halen en in te zetten voor een vereniging of
bedrijf in de buurt“, stelt directeur Leon Langenberg.
Bij Stichting Samen Werken krijgen mensen in onze samenleving de kans om hun leven (weer) op te
bouwen en mee te doen aan de samenleving. Werk speelt een belangrijke rol om ritme op te
bouwen en zinvol bezig te zijn. Deelnemers werken nu bij de stichting via een centraal aanbod,
bijvoorbeeld het demonteren van computers, fietsreparatie of onderhoud in de wijken.
“In de nieuwe opzet willen we naar meer individueel maatwerk per deelnemer door hen te coachen
naar iets wat bij hen past. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting met de lokale situatie in de
gemeenten”, aldus Langenberg. “Bijdragen aan sociaal ondernemen en maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen past bij deze tijd.”
Het komend half jaar wordt gekeken hoe de doorontwikkeling vormgegeven kan worden. Het
onderbrengen van de huidige diensten bij andere partijen is een optie die daarbij verkend wordt.
Stichting Samen Werken is in 1991 opgericht en werkt voor de drie Brabantse Wal gemeenten:
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Volgens het motto ‘Werk is de beste zorg’ heeft
de stichting als doel: sociale activering voor mensen met geen of een onduidelijk arbeidsperspectief.

stsamenwerken.nl

Back