Studenten van de Wageningen Universiteit aan de slag met uitwerking Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer

Administrator (admin) on 27 May 2020

Persbericht 27 mei 2020.  Een team van vier studenten vanuit de studie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaat nu samen met de dorpsraad, gemeente en inwoners van de Nieuw-Vossemeer aan de slag met de uitwerking van de visie...

Studenten van de Wageningen Universiteit aan de slag met uitwerking Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer

 

De gemeente Steenbergen heeft het gebied rondom ‘Sunclass’ aangemerkt als ‘Toeristische Mainport Steenbergen’. De dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft een mooie invulling gegeven aan deze ambitie om het gebied rondom Sunclass en Stellenbos aantrekkelijker te maken. Daartoe heeft zij een visie geformuleerd op de beleving en recreatieve mogelijkheden voor dit gebied. Zij hebben deze visie begin dit jaar gepresenteerd aan de gemeente. In de tussentijd ontstond er een samenwerking tussen de Universiteit van Wageningen en Gemeente Steenbergen. Een team van vier studenten vanuit de studie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning gaat nu samen met de dorpsraad, gemeente en inwoners van de Nieuw-Vossemeer aan de slag met de uitwerking van de visie.


Ambities van de toekomstvisie


Een aantal ambities die in de visie staan vermeld zijn bijvoorbeeld:
•    Het bosgebied Stellenbos rond het Sunclass en het voormalige zwembad toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars.
•    Een aantrekkelijk toeristisch punt creëren van het zicht op het water met de passerende vrachtschepen.
•    Een antwoord zoeken op de bredere vraag voor de leefbaarheid in Nieuw-Vossemeer: hoe kan een klein dorp zijn basisvoorzieningen op lange termijn in stand houden en welke voorzieningen kunnen hieraan bijdragen.

De volledige toekomstvisie Nieuw-Vossemeer vindt u in de bijlage.


Opdracht van de studenten


Vier masterstudenten Landschapsarchitectuur en Planning aan de Wageningen Universiteit, Evert Voskamp, Nick Hersbach, Tim Schampers en Timon Verstoep gaan zich bezig houden met dit project. Tim vertelt: “Waar we met name mee aan de slag gaan is: wat zijn de mogelijkheden voor natuurbehoud en recreatie in Nieuw-Vossemeer, voor inwoners, passanten en recreanten? Hierbij kijken wij naar hoe Nieuw-Vossemeer haar mooie natuurlijke omgeving en landschappelijke kwaliteiten beter kan benutten. Het uiteindelijke doel is om zo de leefbaarheid voor bewoners en de aantrekkelijkheid van recreatie te verbeteren.” De studenten houden zich in hun studie vaak met dergelijke kwesties bezig, maar praktische projecten zijn voor hen een kans dit echt vorm te geven. Tim: “Voor ons is een project als dit een buitenkans om de praktijk van onze studie te ervaren. We kijken uit naar de ideeën  en ervaringen van de inwoners!”

 

Op naar een mooi eindresultaat


Annelies van Loenhout van de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is enthousiast: “We kijken uit naar het project met de studenten van de universiteit Wageningen. We zijn mensen om ons heen aan het informeren om hen mee te laten denken en doen met dit project. Door de maatregelen rondom het coronavirus, gaat het geheel digitaal plaatsvinden, wat voor ons ook een uitdaging is. We gaan de studenten een virtuele tour geven in ons gebied en het vraagt extra inspanningen van de vrijwilligers. Maar met het oog op een mooi eindresultaat gaan we hier zeker met veel plezier mee aan de slag. We verwachten dat de studenten met onze toekomstvisie en input gerichte plannen kunnen maken en ook kijken naar aspecten zoals kosten, uitvoerbaarheid en financiering van de projecten, zodat het niet bij plannen blijft maar er daadwerkelijk ambities uit het plan gerealiseerd kunnen gaan worden.”

 

Wethouder Esther Prent: “Ik ben ontzettend blij dat we als gemeente de visie van de dorpsraad verder kunnen uitwerken met behulp van studenten van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar mochten we al 80 eerstejaars studenten in onze gemeente verwelkomen voor een opdracht en nu vier masterstudenten voor de uitwerking van Nieuw-Vossemeer. Alleen al de samenwerking tussen gemeente, dorpsraad en onderwijs maakt dat ik uitkijk naar het eindresultaat.”

 

Meedenken?

Uiteraard zal het team studenten ook luisteren naar de meningen van de vrijwilligers en inwoners uit Nieuw-Vossemeer. Hoe dat precies gaat verlopen, daar maken de studenten momenteel plannen voor. Dit zal in nauwe samenwerking met de Dorpsraad zijn. Houd Facebook van de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer in de gaten voor nieuws over dit project. De studentengroep is digitaal te bereiken via: Tim(dot)van(dot)aken(at)hotmail(dot)nl.

 

Tim en Nick

 

Back