Participatie Evenement Tunneltje

Administrator (admin) on 14 Mar 2023

Participatie Evenement Tunneltje

Participatie event 'Tunneltje'  op 25 en 26 Maart a.s.   

 

In 2020 heeft de dorpsraad van Nieuw- Vossemeer het initiatief genomen om een recreatieve visie voor Nieuw-Vossemeer op te stellen. Met als doel om het gebied weer nieuw leven in te blazen. De gemeente Steenbergen is met het visiedocument van de dorpsraad aan de slag gegaan. Daarbij is de volgende doelstelling opgesteld: ‘Het komen tot realiseerbare ontwikkelingen die de verbinding tussen het Schelde-Rijnkanaal en Nieuw-Vossemeer versterken zodat de leefbaarheid van de kern behouden blijft dan wel verbeterd wordt. Dit doen we samen en overleg met de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer’.

 

Een deelproject die hier uit voort vloeit is de aanpak van het Tunneltje aan de Veerweg. De Tunnel vormt de verbinding tussen Nieuw-Vossemeer en het Schelde- Rijnkanaal. Echter wordt de tunnel eerder als blokkade dan als “toegangspoort” gezien. Mede door de smalle doorgang, het ontbreken van verlichting en het niet kunnen zien waar de tunnel op uit komt. De wens is om de tunnel als ‘toegangspoort’ te laten fungeren. Waarbij de voorbijganger, bezoeker, inwoner van Nieuw-Vossemeer getriggerd wordt om gebruik te maken van de tunnel om beide gebieden te ontdekken.

 

Tijdens dit participatie event komen we tot ideeën die Studio Onrust gaat vormgeven. Het evenement vindt plaats op 25 en 26 Maart. De tijdsduur van het evenement is 1,5 uur. Je kunt jezelf inschrijven voor een van de evenementen. Gelieven bij inschrijving tijdig aanwezig te zijn op het onderstaande adres. 

 

Het event vind plaats op het volgende adres : 

Gymzaal,  Achterstraat 15

4681 AG Nieuw-Vossemeer

 

Link om in te schrijven : https://www.studioonrust.nl/nieuw-vossenmeer 

 

Back