skip to content
 • Ad Jochems Installatietechniek
 • Radiator koopjes
 • Bij Marieke de kapper
 • Coachpraktijk DEB kindercoach
 • Wisselkom belastingadviseurs
 • nuiten groffen uitvaartzorg
 • Het wagenhuis
 • fysio varossieau
 • kapster aan huis
 • Levenslust boerderij voor zorg en welzijn
 • Fred van Laarhoven AterlierFred
 • Autobedrijf Kivano
 • Bowlinghut de Praeter

Werkgroep Zonnepark De Eendracht gezocht

Administrator (admin) on Dec 24 2019

Ingekomen bericht van Pure energie, 24 dec 2019

Werkgroepleden gezocht ..

Geachte heer, mevrouw,

Pure Energie houdt u graag op de hoogte over het initiatief voor zonnepark De Eendracht aan de Oude Dijk in Nieuw-Vossemeer. De laatste stand van zaken leest u in deze nieuwsbrief.


Lokale participatie

Als duurzame ontwikkelaar vinden wij het belangrijk dat het zonnepark kan bijdragen aan de lokale samenleving. Na de eerste informatieavond (24 september 2019) zijn we met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en energiecoöperatie Steenbergen verder in gesprek gegaan hoe we dit kunnen vormgeven. Daarbij is onder andere gesproken over een omgevingsfonds, lokaal eigenaarschap en het formeren van een werkgroep.

Omgevingsfonds


Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. In de regel is dit 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stellen we beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. Wat de omgeving hier mee wil doen, bepaalt de omgeving grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het dorpshuis of het organiseren van sociale activiteiten. In de werkgroep willen we bespreken hoe het omgevingsfonds wordt ingericht en beheerd.

Lokaal eigenaarschap
Ook hebben we gesproken over het beschikbaar stellen van een deel van het zonnepark voor participatie door lokaal eigenaarschap via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Inmiddels heeft de energiecoöperatie Steenbergen aangegeven dat zij geen rol voor zichzelf in dit project zien. Naar aanleiding daarvan hebben wij met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer afgesproken dat wij de komende tijd kijken of we het lokaal eigenaarschap op een andere manier kunnen vormgeven. Onder andere willen we het onderwerp agenderen voor de nog op te zetten werkgroep.


Landschappelijke inpassing
Pure Energie werkt volgens de Gedragscode Zon op Land. Dit houdt onder andere in dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke en natuurwaarde van het gebied tot gevolg moet hebben. Concreet betekent dat circa 25 % van een zonnepark onbedekt blijft. In het geval van het zonnepark De Eendracht houdt dit in dat ongeveer 10 hectare een invulling met natuurwaarden kan krijgen. Hierbij willen wij ook nadrukkelijk kijken op welke manier het zonnepark kan bijdragen aan de versterking van de natuurwaarden binnen de Ecologische verbindingszone (EVZ) en het Natura-2000 gebied Oosterschelde. Op welke manier we dit kunnen doen, willen we bespreken in de nog op te zetten werkgroep.


Visie Energie & Ruimte
Op 4 december 2019 is de ontwerp-visie Energie en Ruimte besproken in de gemeenteraad van Nieuw-Vossemeer. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Naast beleidslijnen voor duurzame energie is aan de hand van landschapstypen ook aangegeven of er in een gebied mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een zonnepark. Op de beoogde locatie van zonnepark De Eendracht is een zonnepark mogelijk, mits wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden.

 

Zonnepark De Eendracht
In de ontwerp-visie Energie en Ruimte is ook een aantal specifieke ontwikkelingslocaties voor zonneparken geselecteerd waarvan de haalbaarheid kan worden onderzocht en de planvorming kan worden opgepakt. De locatie voor het zonnepark De Eendracht is hierin niet opgenomen. Gelet op onze werkwijze en onze planlocatie heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de ontwerp-visie Energie en Ruimte zich positief uitgelaten over ons plan. Daarbij heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om ons plan als geschikt initiatief voor een zonnepark nader te bekijken. Daarnaast zijn wij uitgenodigd voor beeldvormende vergadering over de visie Energie en Ruimte op donderdag 23 januari 2020. Dit geeft ons op dit moment voldoende houvast om verder in gesprek te gaan met de omgeving om samen tot een plan te komen dat breed door de omgeving wordt gedragen.   

Voor meer informatie over de visie Energie en Ruimte verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen onder de oordeelvormende vergadering (punt 6).

 

Opzetten werkgroep
Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark willen we een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het zonnepark. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en de uitvoering van de werkzaamheden.

Geef u op
Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep voor het zonnepark De Eendracht? Dan kunt u dit aangeven bij Maureen Bekke via info(at)zonneparkeendracht(dot)nl. Naar verwachting wordt de werkgroep begin 2020 opgestart.
 

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via info(at)zonneparkeendracht(dot)nl Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond zonnepark De Eendracht.

Tot slot, wensen wij u fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar toe!

Met vriendelijke groet,
Henk schoonvelde (Pure Energie)
Maureen Bekke (Pure Energie)

Terug

Kalender Nieuw-Vossemeer:

<    Januari 2020    >
MaDiWoDoVrZaZo
 1234Kerstboomverbranding5
678Knutselen Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:309101112Nieuwjaarsconcert
13141516171819
20Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven212223Lezing over de Zeesleepvaart242526
2728293031 

Komende activiteiten:

17-02-2020   Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven
19-02-2020   Carnavalsavond voor ouderen
21-02-2020 - 26-02-2020   Carnaval in 't Vosse-ol
01-03-2020   OSIVEO Accordeon jaarconcert
04-03-2020   Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:30
06-03-2020   NVS open
13-03-2020 - 15-03-2020   Toneeluitvoeringen
13-03-2020   Walk in the Dark NVS
14-03-2020   Harmonie examens en concert
14-03-2020   Grote Bingo tbv de Kleine Vos in de Vossenburcht
16-03-2020   Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven
20-03-2020   Dorpsquiz in de Vossenburcht
21-03-2020   Halfvasten
28-03-2020   Ontspanningsmiddag Kleine Vos Inlichtingen 0167-850233
01-04-2020   Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:30
04-04-2020 - 05-04-2020   Fancy Fair en Snuffelmarkt
09-04-2020   Walking Football
10-04-2020   Avondje NAC

Stuur uw activiteit of kopij, kort en bondig, kant en klaar in tekst, naar: redactie(at)4681(dot)nl
Eventueel voorzien van maximaal 3 afbeeldingen van 1000 pixels breed, 90% jpg kwaliteit.

 

prettige feestdagen

facebook groep Nieuw VossemeerBesloten FB groep 4681 Nieuw-Vossemeer voor bewoners en oud bewoners van ons dorp

Up