skip to content
 • Ad Jochems Installatietechniek
 • Radiator koopjes
 • Bij Marieke de kapper
 • Coachpraktijk DEB kindercoach
 • Wisselkom belastingadviseurs
 • nuiten groffen uitvaartzorg
 • Het wagenhuis
 • fysio varossieau
 • kapster aan huis
 • Levenslust boerderij voor zorg en welzijn
 • Fred van Laarhoven AterlierFred
 • Autobedrijf Kivano
 • Bowlinghut de Praeter

Werkgroep Zonnepark De Eendracht gezocht

Administrator (admin) on Dec 24 2019

Ingekomen bericht van Pure energie, 24 dec 2019

Werkgroepleden gezocht ..

Geachte heer, mevrouw,

Pure Energie houdt u graag op de hoogte over het initiatief voor zonnepark De Eendracht aan de Oude Dijk in Nieuw-Vossemeer. De laatste stand van zaken leest u in deze nieuwsbrief.


Lokale participatie

Als duurzame ontwikkelaar vinden wij het belangrijk dat het zonnepark kan bijdragen aan de lokale samenleving. Na de eerste informatieavond (24 september 2019) zijn we met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en energiecoöperatie Steenbergen verder in gesprek gegaan hoe we dit kunnen vormgeven. Daarbij is onder andere gesproken over een omgevingsfonds, lokaal eigenaarschap en het formeren van een werkgroep.

Omgevingsfonds


Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. In de regel is dit 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stellen we beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. Wat de omgeving hier mee wil doen, bepaalt de omgeving grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het dorpshuis of het organiseren van sociale activiteiten. In de werkgroep willen we bespreken hoe het omgevingsfonds wordt ingericht en beheerd.

Lokaal eigenaarschap
Ook hebben we gesproken over het beschikbaar stellen van een deel van het zonnepark voor participatie door lokaal eigenaarschap via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Inmiddels heeft de energiecoöperatie Steenbergen aangegeven dat zij geen rol voor zichzelf in dit project zien. Naar aanleiding daarvan hebben wij met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer afgesproken dat wij de komende tijd kijken of we het lokaal eigenaarschap op een andere manier kunnen vormgeven. Onder andere willen we het onderwerp agenderen voor de nog op te zetten werkgroep.


Landschappelijke inpassing
Pure Energie werkt volgens de Gedragscode Zon op Land. Dit houdt onder andere in dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke en natuurwaarde van het gebied tot gevolg moet hebben. Concreet betekent dat circa 25 % van een zonnepark onbedekt blijft. In het geval van het zonnepark De Eendracht houdt dit in dat ongeveer 10 hectare een invulling met natuurwaarden kan krijgen. Hierbij willen wij ook nadrukkelijk kijken op welke manier het zonnepark kan bijdragen aan de versterking van de natuurwaarden binnen de Ecologische verbindingszone (EVZ) en het Natura-2000 gebied Oosterschelde. Op welke manier we dit kunnen doen, willen we bespreken in de nog op te zetten werkgroep.


Visie Energie & Ruimte
Op 4 december 2019 is de ontwerp-visie Energie en Ruimte besproken in de gemeenteraad van Nieuw-Vossemeer. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Naast beleidslijnen voor duurzame energie is aan de hand van landschapstypen ook aangegeven of er in een gebied mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een zonnepark. Op de beoogde locatie van zonnepark De Eendracht is een zonnepark mogelijk, mits wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden.

 

Zonnepark De Eendracht
In de ontwerp-visie Energie en Ruimte is ook een aantal specifieke ontwikkelingslocaties voor zonneparken geselecteerd waarvan de haalbaarheid kan worden onderzocht en de planvorming kan worden opgepakt. De locatie voor het zonnepark De Eendracht is hierin niet opgenomen. Gelet op onze werkwijze en onze planlocatie heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de ontwerp-visie Energie en Ruimte zich positief uitgelaten over ons plan. Daarbij heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om ons plan als geschikt initiatief voor een zonnepark nader te bekijken. Daarnaast zijn wij uitgenodigd voor beeldvormende vergadering over de visie Energie en Ruimte op donderdag 23 januari 2020. Dit geeft ons op dit moment voldoende houvast om verder in gesprek te gaan met de omgeving om samen tot een plan te komen dat breed door de omgeving wordt gedragen.   

Voor meer informatie over de visie Energie en Ruimte verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen onder de oordeelvormende vergadering (punt 6).

 

Opzetten werkgroep
Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark willen we een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het zonnepark. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en de uitvoering van de werkzaamheden.

Geef u op
Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep voor het zonnepark De Eendracht? Dan kunt u dit aangeven bij Maureen Bekke via info(at)zonneparkeendracht(dot)nl. Naar verwachting wordt de werkgroep begin 2020 opgestart.
 

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via info(at)zonneparkeendracht(dot)nl Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond zonnepark De Eendracht.

Tot slot, wensen wij u fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar toe!

Met vriendelijke groet,
Henk schoonvelde (Pure Energie)
Maureen Bekke (Pure Energie)

Terug

gemeente Steenbergen | nieuws en persberichten

last updated: ma 21 2020 - 04:18
 • Ons Jubileumjaar 2022
  In 2022 vieren we dat de stad Steenbergen 750 jaar bestaat. Ook de huidige gemeente Steenbergen bestaat dan 25 jaar. Dit gaan we samen vieren! Met de slogan “Samen maken we geschiedenis” gaan we aan de slag om er in 2022 een feest van te maken, van en voor ons allemaal.
 • Herdenking W/C Guy Gibson en S/L Jim Warwick
  Zaterdag 19 september herdenken we dat op 19 september 1944 W/C Guy Gibson en S/L Jim Warwick bij Steenbergen om het leven kwamen. Deze herdenking vindt plaats bij de graven van deze vliegers op de rooms-katholieke begraafplaats in Steenbergen.
 • Het jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
  Het college heeft het jaarverslag 2019 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) vastgesteld. In dit verslag legt de CRK verantwoording af over de werkzaamheden die in 2019 verricht zijn. Het verslag is ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Cultuurmaand september
  Muziek, toneel, dans en kunst: u vindt het allemaal in onze gemeente. Tijdens de cultuurmaand worden er veel extra activiteiten georganiseerd waar u een kijkje kunt nemen. Zo zijn er proeflessen en concerten van verschillende dans- en muziekgezelschappen. Vanaf 1 september start de Cultuurmaand september in onze gemeente.
 • Steenbergse Sport- en Beweegakkoord: tekent u mee?
  Iedere inwoner uit de gemeente Steenbergen, van jong tot oud, een leven lang plezier laten beleven aan sport en bewegen, dat is het belangrijkste doel van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. In navolging van het Nationaal Sportakkoord, hebben diverse sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere partners uit onze kernen een lokaal Sport- en Beweegakkoord opgesteld. Inmiddels is het Steenbergse akkoord goedgekeurd door de Vereniging Sport en Gemeenten en klaar om uitgewerkt, ondertekend en vervolgens nog dit jaar (deels) uitgevoerd te worden. En dat is iets waar we graag samen mee aan de slag gaan!
 • Voorbereidingen herinrichting Steenbergseweg in Dinteloord gestart
  Vanaf medio 2021 wordt de Steenbergseweg in Dinteloord vernieuwd. De gemeente Steenbergen is gestart met de eerste voorbereidingen hiervoor via een nieuwe vorm van aanbesteden. De huidige inrichting van de weg, het rioleringsstelsel, de openbare verlichting en het groen zijn aan vervanging toe.
 • Stichting Leergeld ondersteunt kinderen
  Heeft u moeite om schoolspullen aan te schaffen, contributie voor de sportvereniging te betalen of een fiets te kopen voor uw kind(eren)?
 • Vuilnisbakken eerder geleegd door aanhoudende warmte
  De warmte houdt nog even aan en daarom zal onze inzamelaar de routes vanaf 07:00 in de ochtend rijden. Wanneer de temperaturen dalen, worden de normale tijden weer gereden. We houden u hiervoor op de hoogte via onze website en onze sociale media kanalen. Dit geldt voor alle kernen. De routes worden zoveel mogelijk als normaal gereden.
 • Website Ikpraatmee over het stadspark van Steenbergen
  Vanaf 10 augustus 2020 kunnen inwoners van de gemeente Steenbergen ook online meepraten over de toekomst van het stadspark van Steenbergen.
 • Wijziging in ophaaltijden van afval en oud papier
  Vanwege de warmte wijzigen de tijden voor het ophalen van afval en oud papier. Daarnaast ondervinden wij vandaag, op donderdag 6 augustus, problemen met onze vuilniswagens........

Kalender Nieuw-Vossemeer:

<    Maart 2020    >
MaDiWoDoVrZaZo
 1OSIVEO Accordeon jaarconcert
234Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:3056NVS open78
910111213Toneeluitvoeringen
Walk in the Dark NVS
14Toneeluitvoeringen
Grote Bingo tbv de Kleine Vos in de Vossenburcht
Harmonie examens en concert
15Toneeluitvoeringen
16Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven17181920Dorpsquiz in de Vossenburcht21Halfvasten22
232425262728Ontspanningsmiddag Kleine Vos Inlichtingen 0167-850233
Inloop informatie ochtend 'Zonneveld De Danen'.
29
3031 

Komende activiteiten:

10-10-2020   Grote Bingo tbv de Kleine Vos in de Vossenburcht
14-10-2020   Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:30
15-10-2020 - 18-10-2020   Feestweekend NVS
19-10-2020   Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven
31-10-2020   Semper Crescendo uitwisselingsconcert
04-11-2020   Knutselen bij de Kleine Vos - Vossenburcht 13:30 - 15:30
16-11-2020   Sjoelen in de Vossenburcht 13:30 - 16:00 bij De Vliegende Schijven

Stuur uw activiteit of kopij, kort en bondig, kant en klaar in tekst, naar: redactie(at)4681(dot)nl
Eventueel voorzien van maximaal 3 afbeeldingen van 1000 pixels breed, 90% jpg kwaliteit.

 

facebook groep Nieuw VossemeerBesloten FB groep 4681 Nieuw-Vossemeer voor bewoners en oud bewoners van ons dorp

Up