Dorpswebsite 4681.nl - Nieuw-Vossemeer maandag 29 mei 2023


Mogelijk gemaakt door Dorpsraad Nieuw-Vossemeer en bovenstaande sponsors.

Zonnepark De Eendracht

Administrator (admin) on Jul 09 2020

Zonnepark, Eendracht, Nieuw-Vossemeer

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer, 9 juli 2020 (NP)

Beste inwoners,

 

De Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark De Eendracht langs de rand van het Schelde-Rijnkanaal, tussen de Molenweg en de N257. Graag vertellen wij jullie over de laatste stand van zaken en de afspraken die gemaakt zijn.

 

Werkgroep


De afgelopen maanden heeft de dorpsraad deelgenomen aan de werkgroep om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark. In de werkgroep hebben we onderwerpen besproken als de inrichting van het zonnepark, het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap. Samen zijn we tot een mooi plan gekomen, waarbij we op dit moment de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i aan het zetten zijn. Hieronder lichten we de besproken onderwerpen kort toe.

 

Inrichting zonnepark


In de werkgroep is de inrichting van het zonnepark uitvoerig besproken. Het voorstel is om de zonnepanelen in een veldopstelling te zetten, waarbij alle panelen gericht zijn op het zuiden en ruimte tussen de panelen zelf en de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft en ondergroei mogelijk is. Daarnaast komen langs de randen kruidenrijke graslanden en wordt de noordelijke rand aangevuld met keverbanken en diverse struiken van 1 tot 5 meter hoog. In het midden van het zonnepark wordt de ruimte langs de bestaande watergang verbreedt en voorzien van insectenrijk grasland. Langs de oever komt een lange bomenrij van schietwilgen. Door deze inrichting worden bijen, hommels, vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor een grote verscheidenheid aan vogels en kleine knaagdieren in het gebied. Zo is het zonnepark straks ook een aantrekkelijke leefgebied voor de patrijs en de fazant. In totaal blijft meer dan 30 procent van het zonnepark onbedekt.

 

Omgevingsfonds


Pure Energie stelt voor de duur van 15 jaar een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag wordt via een omgevingsfonds aan de omgeving beschikbaar gesteld. In overleg met de werkgroep en de dorpsraad is afgesproken dat de dorpsraad een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van deze financiële middelen. Daarbij is door de werkgroep een reglement opgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Zodra het fonds beschikbaar is, gaan wij alle inwoners van Nieuw-Vossemeer hierover informeren. Doel is dat wij met dit fonds ons dorp verder kunnen versterken.

 

Lokaal eigenaarschap


Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. De dorpsraad ziet geen rol voor zichzelf op dit vlak. Ook uit gesprekken met Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bleek dat zij geen rol voor zichzelf zien in dit project, omdat de coöperatie zich wil richten op eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het zonneveld op het oude trainingsveld van Voetbalvereniging Nieuw-Vossemeer. Dat neemt niet weg dat Pure Energie de mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap voor ons dorp openhoudt. Dus ben jij die ondernemende inwoner die een lokale energiecoöperatie wil oprichten, laat het ons weten! Dan gaan we samen in gesprek met Pure Energie.  

 

Beleid gemeente Steenbergen


Zojuist  heeft de gemeenteraad van Steenbergen de visie Energie en Ruimte vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook is ook een aantal specifieke voorkeurslocaties voor zonneparken aangewezen. Zonnepark de Eendracht is op deze lijst als voorkeurslocatie aangegeven. De gemeente stelt daarbij wel een aantal voorwaarden. De verwachting is dat Pure Energie na vaststelling van de visie de omgevingsvergunning gaat aanvragen.

 

Wil je meer weten over het zonnepark? Kijk dan op de website www.zonneparkeendracht.nl.

 

Zonnepark De Eendracht

Terug

Binnenkort op de kalender van Nieuw-Vossemeer:

 

15-05-2023   Vliegende schijven
05-06-2023 - 08-06-2023   AVOND 4 DAAGSE
10-06-2023   Dart toernooi
11-06-2023   MerijntjeGijzen Braderie
19-06-2023   Vliegende schijven
17-07-2023   Vliegende schijven
09-09-2023 - 11-09-2023   Vosmeerse kermis
08-10-2023   Maat 41 sextet in het kerkje.


 

gemeente Steenbergen | nieuws en persberichten

last updated: zo 28 2023 - 10:39