BaNiVo

 

banivo badminton vereniging nieuw vossemeerBadmintonvereniging: “BaNiVo”.

 

Voormelde afkorting staat voor:

Badmintonvereniging

Nieuw-

Vossemeer,

 

“BaNiVo” is geen officiële vereniging en dus ook niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

De vereniging is door een vriendenclub reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht met de bedoeling om op vaste avonden in de plaatselijke gymzaal op recreatieve basis te gaan badmintonnen waarbij het tevens de bedoeling was om met elkaar een sportieve competitie aan te gaan.

 

In de volksmond wordt badminton meestal gezien als het zinloos over en weer slaan van een pluimpje, en dan meestal nog op het strand. Dit is echter zeer zeker niet het geval bij onze vereniging daar badminton een heel intensieve sport is waarbij conditie en vaardigheid belangrijke factoren zijn.

 

De badmintonners van het eerste uur hebben hun rackets na vele jaren voorgoed opgeborgen waarna de vereniging een periode niet actief meer is geweest.

 

Per 1 april 2008 is de vereniging weer nieuw leven ingeblazen en zijn de sportieve activiteiten weer hervat.

Doordat er een periode was dat we als vereniging twaalf leden telden zijn we overgegaan tot het opstellen van een rooster. We huren iedere dinsdagavond (ook tijdens de schoolvakanties) de gymzaal aan de Achterstaat van 19.30 uur tot 21.30 uur. De gymzaal is niet al te groot dus kan er maar één veld opgesteld worden. We spelen met koppels tegen elkaar en wel in twee blokken van een uur. Door het opmaken van een spelrooster komt iedereen aan de beurt om bij toerbeurt het eerste en daarna het tweede uur te spelen.

Doordat we voldoende leden hadden, die zich veelal spontaan als nieuw lid opgaven bij de reeds actieve leden, was het niet nodig naar buiten te treden om meer leden te werven. De leeftijd van de leden varieert overigens van dertig jaar tot zestig jaar.

 

Thans verkeren we echter in de situatie dat door verschillende redenen het ledenaantal is teruggelopen naar zeven actieve leden. Een uitbreiding van het ledenbestand naar twaalf leden, doch minimaal tien leden, zal zeer zeker gewenst zijn. Reden voor ons om langs deze weg een oproep te doen om je bij ons aan te melden wanneer je geïnteresseerd bent. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken en meedoen om op deze manier kennis te kunnen maken met het spannende van badminton, en reken er maar op dat je er van zult opkijken hoe zwaar het spelletje is.

 

De huidige contributie is laag (€ 10,00 per maand), terwijl we daarnaast ook geld uitleggen voor een jaarlijks etentje waarbij de partners ook welkom zijn.

 

Als je interesse hebt om een keer te komen kijken dan kun je het beste contact opnemen met:

 

Gert-Jan Geuze,

Windmolen 14,

e-mail: gj(dot)geuze(at)ziggo(dot)nl,

tel.: 0167506001,

 

Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met secretaris/penningmeester:

 

Jos van Treijen,

Schoolstraat 51,

e-mail: j(dot)treijen(at)home(dot)nl.

tel.: 0167502967