Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer

Stichting 450 jaar Nieuw-VossemeerStichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer
Kees van de Sandestraat 15
4681BZ Nieuw-Vossemeer

 

Doel: De viering 450 jaar Nieuw-Vossemeer organiseren.


In 1566 vond de definitieve grootscheepse bedijking van de Nieuw-Vossemeerse polders plaats nadat men ook gegadigden had gevonden voor de koop van de kavels grond. Er werden zo’n 24 kavels uitgegeven en er werd een nieuw dorp gesticht: In 1567 was Nieuw-Vossemeer op de kaart gezet. In 2017 bestaat Nieuw-Vossemeer dus 450 jaar.
 

Wie anders dan de Heemkundekring dacht hier aan en besloot op 9 april 2015 een bijeenkomst te organiseren in de Vossenbucht om samen te bekijken hoe we ‘onze verjaardag’ gaan aanpakken. Op deze eerste bijeenkomst ontstonden er al ideeën en was er enthousiasme om dit feit inderdaad te gaan vieren in 2017.


De Stichting 450 jaar Nieuw Vossemeer is inmiddels opgeheven, immers het prachtige feest voor jong en oud is inmiddels voorbij.
Vooral over het 'Theaterspektakel' is nog veel nagekletst. ..

 

Voorzitter: Jos van Treijen
Secretaris: Jan Knuit
Penningmeester: Giscard van Tilburg
Vicevoorzitter: Niek Perdaems


450

450

450

450

450

450

450

450