Buurtvereniging Boerengors Nieuw Vossemeer

 

Buurtvereniging BoerengorsBuurtvereniging Boerengors

    Petra Rijk
    Stellingmolen 17
    4681 CL Nieuw Vossemeer
    tel: 06-29131701
E-mail: petra(at)boerengors(dot)nl
website:   www.boerengors.nl

 

Tevens organisator van de avond 4 daagse Nieuw Vossemeer


De Buurtvereniging Boerengors is bij algemene ledenvergadering opgericht op 4 juni 1975, met het doel om de saamhorigheid, de verstandhoudingen en de gemeenschapszin van haar leden te bevorderen dan wel in stand te houden.

Dit bevorderen en in stand houden doen we sinds die tijd door het organiseren van o.a. kinder-zomerkampen, buurtfeesten, spelactiviteiten en het verlenen van onderlinge hulp bij bepaalde gebeurtenissen. Tot onze leden behoren alleen inwoners die woonachtig zijn of zijn geweest in het buurtschap Boerengors of zij die zich van buiten de Boerengors hebben aangemeld.

De Buurtvereniging Boerengors heeft haar statuten bij notariële akte vastgelegd. De vereniging is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en als zodanig in het verenigingsregister ingeschreven. Om de vereniging financieel gezond en levendig te houden organiseert zij tal van activiteiten. Deze worden grotendeels bekostigd uit het lidmaatschap en (soms) een beperkte eigen bijdrage (en een hogere bijdrage voor introducés). De activiteiten variëren o.a. van een Gourmet-, Tapas-, Mossel- of BBQ-avond, een Paasactiviteit, een Zomer-BBQ met muziek en een Kerstknutselavond. Sommige activiteiten organiseren we voor alle kinderen en/of volwassenen uit het dorp, zoals de Avondvierdaagse, de viering van St-Maarten en de Zwemmiddag. De collecte t.b.v. Jantje Beton en de subsidie van de gemeente Steenbergen dragen ook bij aan een gezond kasboek. Daarnaast zijn wij nog in het bezit van een prachtige circustent van ca. 10 x 15 meter die wij –op verzoek en tegen een vergoeding- aan zusterverenigingen beschikbaar kunnen stellen. Dit alles is nodig om de vele activiteiten te financieren, zeker onze grootste en daarmee onze duurste activiteit: het Zomerkamp. Elk jaar nemen gemiddeld zo’n 50-70 kinderen uit de Boerengors deel aan dit fantastische weekend-zomerkamp.