Semper Crescendo Harmonie / Muziekvereniging Nieuw-Vossemeer

 

Semper CrescendoHarmonie Semper Crescendo

P/a  Steffie de Klerck , Nieuw-Vossemeer  via E-mail:

Muziekvereniging Semper Crescendo werd op 29 juli 1921 opgericht door toneelvereniging Festina Lente. Bij het kiezen van de naam van de muziekvereniging had men de keuze uit Euphonia, Semper Crescendo en Excelsior, maar het werd Semper Crescendo.

Semper Crescendo begon als een fanfare met 27 musicerende leden. De dirigent was Jac Steenbergen. Hij heeft ruim 40 jaar met het stokje gezwaaid en onder zijn leiding speelde de fanfare zelfs in de afdeling “uitmuntendheid”. Van deze tijd is echter niet veel meer bekend. Door een brand gingen de eerste boeken verloren en bij de watersnood in 1953 werd de rest van het archief weggespoeld. Alleen de oprichtingsnotulen zijn bewaard gebleven.

Niet alleen de oorlog en de watersnood hebben een rol gespeeld wat betreft het voortbestaan van de vereniging. De grootste factor was (en is) de aanwas en opleiding van nieuwe leden. In 1981 maakte Semper Crescendo een nieuwe start met een houtblazersgroep, waardoor de fanfare veranderde in een harmonie. De harmonie bestond toen uit 20 musicerende leden en 20 leden in opleiding. Vanaf 1991 is men actief begonnen met ledenwerving onder de schooljeugd en de volwassen bevolking van Nieuw-Vossemeer. En met resultaat, want in 2003 kende het ledenbestand 57 musicerende leden.

Terwijl het ledental van Semper Crescendo gestaag stijgt, is er nog een vereniging in Nieuw-Vossemeer die zich bezig houdt met een muziekopleiding voor kinderen: de Flierefluiters. Beide verenigingen zetten zich in voor hetzelfde doel. In 1997 worden de Flierefluiters ingelijfd bij de harmonie. Om de stap van de Flierefluiters naar het harmonieorkest te verkleinen, richt men in 1998 een leerlingenorkest op dat onder leiding van Frank de Klerk komt te staan.

Johan Brands was toen de dirigent van het harmonieorkest. Onder zijn leiding is Semper Crescendo weer gaan deelnemen aan onderlinge concoursen en bondsconcoursen, waarbij drie maal een eerste prijs werd behaald. In 2010 droeg hij het dirigeerstokje over aan Wendy Bellens. Wendy is dirigente geweest t/m december 2014..

Vanaf februari 2015 is Luc van Gaans dirigent van de harmonie.  Luc is geen onbekende in de muziekwereld en dirigeerde eerder bij Volharding Dinteloord en het jeugdorkest van muziekvereniging Roosendaal.

Sinds augustus 2018 staat het Harmonie orkest onder leiding van dirigent Jeroen Schippers.


Semper Crescendo