BeleggingsStudieClub 'De Hoogte In'

 

“B.S.C. De Hoogte In” is opgericht bij een vergadering gehouden op 2 oktober 1989 in de vergaderruimte naast de toenmalige café/slijterij van Theo en Anneke Bosters aan de Hoogte in Nieuw-Vossemeer.

 

De naam van de club is, gezien deze locatie, daar naar vernoemd. De afkorting B.S.C. staat voor BeleggingsStudieClub. De naam heeft een dubbele betekenis, want naast de vernoeming naar het onderkomen is het ook de bedoeling dat we met de aandelen de hoogte in gaan.

 

“B.S.C. De Hoogte In” is een rechtsgeldige vereniging waarvan bij notariële akte, de dato 1 december 1989, de statuten zijn vastgesteld. De vereniging staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. De doelstelling van de club is om de leden inzicht bij te brengen in financiële aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot beleggingsvraagstukken. Er wordt getracht dit doel te bereiken door het bestuderen van de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt, het beleggen van gelden en het bezoeken van ondernemingen en instellingen, alsmede het ondernemen van andere activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn.

 

Momenteel bestaat de club uit 22 leden, waarvan 6 leden reeds lid zijn vanaf het eerste uur. De leden komen uit Nieuw-Vossemeer en omliggende plaatsen. De club vergadert thans elf keer per jaar in “De Vossenburcht”, in de meeste gevallen op de eerste maandag van de maand. Het bijwonen van vergaderingen is wel een must, hetgeen met de huidige leden zeker het geval is met een opkomstpercentage van ruim tachtig procent.

 

In de eerste jaren van het bestaan van de club werden we nog ondersteund door middel van een coach van de Rabobank. Door wettelijke voorschriften is dit thans niet meer mogelijk en zijn we aangewezen op eigen initiatieven. Hierbij valt te denken aan het bezoeken van ondernemingen en het bijwonen van lezingen en workshops, hetgeen veelal gebeurt in samenwerking met collega-beleggingsstudieclubs uit de buurt.

 

Naast de serieuze kant van onze club doen we jaarlijks ook aan ontspanning door, tezamen met de partners, een fietstocht te houden met aansluitend een gezellig samenzijn met een etentje. Daarnaast worden jubileums ook niet vergeten zoals het 25-jarig bestaan in 2014.


Belegingsclub

 

(groepsfoto net voor de vergadering van 2 nov. 2015 / enkele leden zijn afwezig deze avond / ontbreken op deze foto)


Vergadering

 

(foto: In vergadering)


De club staat open voor het toetreden van nieuwe leden. Om de financiële drempel niet te hoog te leggen is de inleg per lid thans ongeveer € 1.500,00. Dit betreft alzo een inleg waarmee de club beleggingen doet. Bij uittreding krijgt men zijn inleg terug berekend naar de dan geldende waarde.

 

Eenieder die geïnteresseerd is kan contact opnemen met na te noemen voorzitter en/of secretaris, die graag bereid zijn u verder uitleg te geven.

 

De contactpersonen zijn:
 

Het bestuur

Foto: Het bestuur... en natuurlijk op de achtergrond ... Petra met de koffie !


Jaarlijks uitje

 

Foto: Tijdens jaarlijks uitje