KBO Afdeling Nieuw-Vossemeer

KBO Nieuw-VossemeerKBO, afdeling Nieuw-Vossemeer
P/a  A.W.J. van Tilburg
Kloosterstraat 13
4681 AT  Nieuw-Vossemeer
tel.: 0167-502532
E-mail: vantilburgkraa(at)home(dot)nl
Website: via KBO Brabant


KBO-afdeling Nieuw Vossemeer is een senioren belangenvereniging, met momenteel 206 leden in de woonkern Nieuw Vossemeer.. Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van de senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

In 2010 vierde de KBO Nieuw-Vossemeer haar 60 jarig bestaan.

 

Nieuw-Vossemeer valt onder de KBO-Brabant,  De KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar. De vereniging heeft ongeveer 130.000 leden, die lid zijn van ca. 300 Afdelingen. Die Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden.

Het lidmaatschap van een Afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Het grote ledenaantal maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner - zowel voor de landelijke als provinciale overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.


Bestuur KBO Nieuw-Vossemeer

 

Voorzitter P.Timmermans, Secretaris A.van Tilburg, Penningmeester M.Verhagen, Vice Voorzitter F. van Loenhout,

B. ten Hove, A. van den Beemd, A. van Gaal, R. van Loenhout


kbo nieuw vossemeer


kbo nieuw vossemeer