Zonnebloem, afdeling Nieuw-Vossemeer en De Heen

Zonnebloem nieuw vossemeer en de heenZonnebloem Nieuw-Vossemeer en De Heen

T.a.v. Gerarda van Gaal-de Werd
Reinolduslaan 4
4681 AC Nieuw Vossemeer
tel. 0167-502943.
apm(dot)vangaal(at)home(dot)nl

 

Facebook link

 

 

De afdeling Nieuw-Vossemeer is opgericht in 1977.


Nationale Vereniging de Zonnebloem werd opgericht en groot gemaakt in een tijdperk dat het land moest herstellen van een oorlog en elke burger zijn steentje moest bijdragen om het land weer op te bouwen. Het siert de oprichters dan ook dat langdurig zieken en gehandicapten toen niet werden vergeten en met aandacht en kleine, simpele attenties werden verrast zodat zij wisten dat zij er bij hoorden. De sfeer van ‘handen uit de mouwen’ is gebleven: Zonnebloemers zijn dóeners. Anno 2014 is het echter tijd voor een omslag: van traditioneel taakgerichte organisatie werken aan een open, resultaatgerichte organisatie. De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben laten zien dat zij beschikken over veerkracht, warmte en betrokkenheid. Een mooie basis om op voort te bouwen! Ook nu wordt weer een beroep gedaan op de burgers van Nederland. De verzorgingsstaat zoals wij die kennen, heeft zijn langste tijd gehad. Mensen zullen in de toekomst meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor voorzieningen die zij naast de feitelijke medische zorg nodig hebben. De doelgroep van de Zonnebloem – mensen met een lichamelijke beperking – is daar niet altijd toe in staat. Een deel kan met facilitaire en logistieke hulp deelnemen aan bijvoorbeeld het arbeidsproces en daarmee aan de samenleving. Maar voor anderen lijkt de aansluiting met de samenleving nog moeilijker te worden. Mensen met een lichamelijke beperking worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen en dat kan de kans op sociaal isolement vergroten  De Zonnebloem ziet hier een duidelijke rol weggelegd. Wat de sociale hervormingen namelijk in het algemeen betekenen voor bijvoorbeeld de solidariteit en sociale bewogenheid in de toekomst, valt nog moeilijk te voorspellen. Immers, in de afgelopen vijftig jaar heeft de burger geleerd bij problemen te vertrouwen op de overheid. De Zonnebloem stelt zich tot doel om mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen, bij de samenleving te blijven betrekken. Dat kan de Zonnebloem niet alléén – deelnemen aan de samenleving behelst immers ook huisvesting, gezondheids-zorg, scholing, arbeidsparticipatie – maar de vereniging draagt er graag haar deel aan bij.


Zonnebloem in actie


zonnebloem nieuw vossemeer


zonnebloem nieuw vossemeer


zonnebloem nieuw vossemeer