Lintje voor Kees van Elzakker

Administrator (admin) on 26 Apr 2023

Lintje voor Kees van Elzakker

Lintje voor Kees van Elzakker, 26 apri 2023

Een veelzijdig mens, zo mag je Kees van Elzakker zeker noemen.

Lintje voor Kees van Elzakker (67 jaar, Nieuw-Vossemeer)

Een veelzijdig mens, zo mag je Kees van Elzakker zeker noemen. Een man met een groot hart 
voor de lokale samenleving. In het verleden maakte hij zich onder meer sterk voor jeugdclubs, de 
Oranjevereniging en de oudervereniging van een school in Halsteren. Later is hij zich gaan 
inzetten voor de Nieuw-Vossemeerse buurtvereniging Boerengors, met activiteiten als de 
Avondvierdaagse en de Sint Maarten-viering. 

Van Elzakker is ook al sinds de oprichting in 2003 betrokken bij gemeenschapshuis De 
Vossenburcht in zijn woonplaats, waarvan onlangs het 20-jarig bestaan werd gevierd. Waar en 
wanneer dat ook maar nodig is, biedt hij hier de helpende hand. De kersverse decorandus 
bedacht destijds trouwens zelfs de winnende naam voor het gemeenschapshuis, dat zo’n 
belangrijke functie vervult voor zoveel inwoners en organisaties in het dorp. 

Waaronder ook muziekvereniging Semper Crescendo, waar de heer Van Elzakker al 25 jaar zijn 
partijtje meespeelt en al 23 jaar bestuurslid is. Hij staat er te boek als “stille kracht” en verricht de 
meest uiteenlopende werkzaamheden voor de vereniging. In zijn hoedanigheid van 
penningmeester probeert hij altijd het maximale uit elk budget te halen. Ook bij Hi5, Stichting 
Jeugd en Muziek in de gemeente Steenbergen, wordt Van Elzakker zeer gewaardeerd. Hierbij is 
het zijn voortdurende missie om muziek toegankelijk te maken voor ieder kind.
Dit alles klonk, zo blijkt, ook de majesteit als muziek in de oren.

 

kees van elzakker

 

 

Overig in onze gemeente:

 

lintje 2023

 


Peter Vermeulen (67 jaar, Steenbergen)

Wie in zijn werkzame leven prestaties levert die het “aannemelijke” te boven gaan, en dus meer 
doet dan redelijkerwijs mag worden verwacht, komt eveneens in aanmerking voor een 
Koninklijke onderscheiding. Toch zeker als het maatschappelijk belang hiermee in hoge mate 
wordt gediend en er ook sprake is van een aanzienlijke hoeveelheid “liefdewerk oud-papier”. 

Dit alles is zonder meer van toepassing op Peter Vermeulen, uitgever van de Steenbergse 
Courant. Of liever gezegd van “een monument”, aldus burgemeester Van den Belt, verwijzend 
naar de 143ste jaargang van de krant die onlangs is ingegaan. Het familiebedrijf Vermeulen 
behoort bovendien tot de oudste ondernemingen van Steenbergen. ,,Van generatie op generatie 
hebben “de Vermeulens”, met hun medewerkers, letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven”. 

Ondanks periodes van recessie, grillige advertentiemarkten en recent nog de coronacrisis, heeft 
Peter Vermeulen de voorbije decennia, misschien wel tegen beter weten in, altijd besloten om de 
Steenbergse Courant te laten voortbestaan. Het dicht bij de lezer brengen van het lokale nieuws 
is bovendien zijn passie. Volgens zijn naaste familie en medewerkers, staat hij met dit doel voor 
ogen eigenlijk altijd in de “aan-stand”. 

Hij doet dit nog altijd naar het gedachtegoed en voorbeeld van zijn voorgangers, die er altijd naar 
hebben gestreefd om met de uitgave van de Steenbergse Courant de vooruitgang van 
Steenbergen en omstreken te bevorderen. Zo stond het op de allereerste voorpagina in 1881 en 
zo is het anno 2023 nog steeds. 

Talloze verenigingen en goede doelen voorzag hij in de loop der jaren veelvuldig van zijn 
welgemeende adviezen én de nodige extra publiciteit, om hun activiteiten te helpen slagen. Het 
belang van de Steenbergse Courant als de spreekwoordelijke waakhond van de (lokale) 
democratie en podium voor alles wat zich in onze gemeente afspeelt, mag bovendien van 
onschatbare waarde worden genoemd.

Peter Vermeulen behartigt al deze belangen met grote betrokkenheid bij het wel en wee van 
Steenbergen en haar kernen. Hij doet dit “des huisvaders”: ,,Streng, maar rechtvaardig. Kritisch,
maar constructief. Vol liefde voor Steenbergen en juist daardoor nooit verblind voor haar 
fouten”, zo wordt hij onder meer aangeprezen. 

Naast zijn drukke ondernemersbestaan, vond Vermeulen ook nog dertig jaar lang de tijd om
klanten, leden en medewerkers van de Rabobank te dienen, waarbij hij het zelfs 
bestuursvoorzitterschap niet uit de weg ging. Ook maakte hij zich in het verleden sterk voor het 
ondernemersverbond KNOV. 
Redenen te over, zo heeft het ook Zijne Majesteit de Koning behaagd, om Peter Vermeulen te 
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 

 

Wijntje den Boef-Roovers (71 jaar, Dinteloord)
Wijntje den Boef-Roovers stond begin jaren zeventig aan de wieg van de Kindervakantieweek in 
Dinteloord. De organisatie hiervan kreeg ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2022 de 
gemeentelijke onderscheiding “De Heraut” en die straalt ook zeker af op mevrouw Den Boef. 
Voor al haar verdiensten in het belang van de samenleving en de leefbaarheid, heeft ze nu ook 
persoonlijk een welverdiende, Koninklijke onderscheiding gekregen. 
De Dinteloordse is daarnaast sinds 1975 betrokken bij de plaatselijke EHBO-vereniging en 
verricht al bijna veertig jaar vrijwilligerswerk in verzorgingscentrum De Nieuwe Haven. Als trouwe 
metgezel van Sint Nicolaas, brengt ze ook al vele decennia lang bezoeken aan verenigingen en 
particulieren in heel de regio. Ze maakt zelf de benodigde kleding en bedenkt ook de sketches. 
,,Een hele Piet dus”, vond de burgemeester.
Ze staat te boek als “sociaal, creatief en altijd bezig”. Dat bleek in het verleden nadrukkelijk uit 
alles wat ze regelde en bedacht voor de Kindervakantieweek, zoals het hutten bouwen en de
vossenjacht, die onveranderd op het jaarlijkse programma staan. En het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, want op hun favoriete camping in De Heen, verzorgen mevrouw Den Boef en haar 
man ondertussen ook alweer zo’n twintig jaar – geheel belangeloos – ontspanningsactiviteiten 
voor met name de kinderen die er verblijven.

 

3. Leo Hulshof (76 jaar, Welberg)

,,Een vriendelijke, behulpzame, sympathieke en integere man, die zijn medemens een zeer warm 
hart toedraagt. Trouw en geduldig. Hij verstaat de kunst om het zelfvertrouwen van mensen te 
vergroten. Een steunpilaar in de samenleving”.

Leo Hulshof, de bescheidenheid zelve, kreeg nogal wat loftuitingen te horen bij de uitreiking van 
zijn Koninklijke onderscheiding. Zijn lijfspreuk luidt ‘als je iets voor een ander kunt doen, dan 
moet je dat ook doen’. Vanuit die gedachte heeft de heer Hulshof zich onder meer verdienstelijk 
gemaakt voor mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Hij is een groot 
natuurliefhebber en ook al meer dan veertig jaar een bekwaam en toegewijd imker. Het 
overlijden van zijn echtgenote spoorde hem aan om grote sponsortochten op de fiets te maken, 
om geld in te zamelen voor de gezondheidszorg. 

Vele tientallen jaren al kunnen meerdere koren en kerken in Steenbergen en omgeving 
vertrouwen op zijn muzikale vaardigheden. Hulshof is bovendien dé drijvende kracht achter het 
Adventsconcert in Steenbergen. Grote betrokkenheid heeft hij ook bij verpleeghuis Hof van 
Nassau, waar hij muziek maakt met de bewoners, maar ook mantelzorger is geweest voor één 
van hen. ,,Zonder dat u zichzelf daarvoor op de borst klopt, heeft u het verschil gemaakt in het 
leven van velen”, constateerde burgemeester Van den Belt

 


Jan Kwisthout (75 jaar, Steenbergen)

Jan Kwisthout heeft al sinds de jaren zeventig talloze vrijwilligerswerkzaamheden verricht voor de 
meest uiteenlopende organisaties. Dat gebeurde in hoge mate buiten de spotlights, maar is zeker 
onopgemerkt gebleven. Kwisthout heeft zich op verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen en 
West-Brabant verdienstelijk gemaakt voor het sociaal cultureel werk, als vrijwillig conciërge op 
een basisschool, in de rol van hulp-Sinterklaas, als vrijwilliger bij een EHBO-vereniging en een 
Speel-o-theek. 
Eenmaal in Steenbergen terechtgekomen, werd hij actief voor de lokale afdeling van de PvdA en –
vanuit zijn passie voor vogels – een gewaardeerd lid van vogelvereniging Vogellust. Vooral bij de 
jaarlijkse, grote vogeltentoonstellingen, was de heer Kwisthout op alle denkbare manieren in de 
weer. Hij verzorgde de ongeveer 1000 showvogels, bemande de kassa, hielp mee met het op- en 
afbouwen van de tentoonstellingen en ook bij de administratie na de keuring van de vogels, werd 
er nooit vergeefs een beroep op hem gedaan.

Zijn grootste verdiensten betreffen evenwel, gedurende 30 jaar, zijn vrijwilligerswerk in de 
Vredeskerk. In deze parochie begon hij als lid van de werkgroep kindervieringen en werd hij later 
ook lector. De afgelopen 20 jaar was hij bovendien in de verantwoordelijke functie van koster aan 
de kerk verbonden. 

 


Jan van de Kasteel (73 jaar, Steenbergen)
Jan van de Kasteel, wie kent hem niet? De Steenbergenaar is voor velen een bekend en vertrouwd 
gezicht, onder meer uit de tijd dat hij beheerder was van de sporthal in ’t Cromwiel. Hoewel dit 
zijn werk was, zette hij voor de scholieren en de verenigingen die er kwamen sporten altijd graag 
een stapje extra. Zo was en is hij dat ook gewend vanuit zijn privéleven en zijn 
vrijwilligersbestaan. 

Na de geboorte van hun eerste kind, besloot de heer Van de Kasteel zijn EHBO-diploma te gaan 
halen, om te kunnen handelen in geval van nood. Dit leidde uiteindelijk tot een meer dan 
indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger voor met name het Rode Kruis. Niet alleen in 
onze gemeente, maar ook voor afdelingen in de regio en het district Midden- en West-Brabant 
geeft hij al meer dan 40 jaar het allerbeste van zichzelf.

Tot zijn activiteiten in dit verband behoorden en behoren onder meer bestuursfuncties, de 
opvang van oorlogsvluchtelingen en de organisatie van bloeddonatie-avonden. Niet in de laatste 
plaats regelde hij voor zieken en ouderen menig reisje met de Henry Dunant-boot.
Bij talloze evenementen stond hij als EHBO’er paraat. Meermaals redde hij met zijn kordate 
optreden zelfs een mensenleven. Daarnaast staat hij voor iedereen klaar die zijn hulp kan 
gebruiken en is hij al ruim 25 jaar mantelzorger voor zijn vrouw.

 


Riet Ligthart-van Agtmaal (84 jaar, Steenbergen)

Ze is de moeder van Jan Ligthart, die destijds de hoofdrol speelde in de televisieserie “Merijntje 
Gijzen” en dat bleef niet onvermeld bij de lintjesregen. Aanleiding hiervoor waren de pakkende 
woorden van haar zoon in de aanbeveling voor de onderscheiding van mevrouw Ligthart: ,,Een 
toonbeeld van humaniteit en barmhartigheid”. Iemand die bovendien de diepste schaduw 
verkiest, omdat het wat haar betreft altijd anderen zijn die de aandacht verdienen. 
En dat zijn in de optiek van mevrouw Ligthart vooral mensen die ziek of eenzaam zijn, of om 
welke reden dan ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ,,Op haar eigen, bescheiden 
manier geeft zij deze mensen weer een beetje licht in de donkere periode van hun leven”, zo 
weten ze bij de Vredeskerk, waaraan zij al sinds de oprichting in 1968 nauw verbonden is. 

,,Het voortbestaan van de Vredeskerk is dan ook mede aan uw grote inzet te danken”, klonk het 
bij de uitreiking. Mevrouw Ligthart heeft zich namens de kerk in Steenbergen-Zuid ook ingezet als 
lector, vertegenwoordiger van de parochieraad, assistente bij avondwakes en contactpersoon bij 
uitvaarten. Daarnaast heeft de Steenbergse zich ook 35 jaar ingezet voor de plaatselijke afdeling 
van De Zonnebloem, waarvoor ze eveneens huisbezoeken aflegde, maar ook 
ontspanningsmiddagen en uitstapjes organiseerde. 
 


Peter Manders (73 jaar, Steenbergen)
Peter Manders heeft in de loop de jaren zijn sporen ruimschoots verdiend in de wereld van het 
toerfietsen. Hij was in het verleden twintig jaar actief betrokken bij de Toer- en Wielerclub in 
Gemert, waarvan achttien jaar als voorzitter. 

Nadat de liefde hem in Steenbergen bracht, sloot hij zich aan bij Rijwiel Tourclub De Fatuur. Ook 
hiervan werd hij voorzitter, een functie die hij tien jaar met verve vervulde. In diezelfde periode 
was hij de grote animator en kartrekker van de Koos Moerenhout Classic. Aan deze toertocht(en) 
hebben in de loop der jaren al vele duizenden wielerliefhebbers meegedaan. Het evenement zet 
de gemeente Steenbergen en de regio bovendien telkens weer nadrukkelijk op de kaart. 

Als projectmanager van supermarktketen Jumbo “verbouwde” hij niet alleen een groot aantal 
winkels naar deze formule, maar zette hij in heel Nederland ook gezinsfietstochten op touw. ,,De 
betrokkenheid en de wil om samen de beste prestatie neer te zetten, zijn kenmerkend voor Peter 
Manders”, zo wordt hij onder meer aangeprezen. Hij heeft een groot vermogen om mensen te 
verbinden en te enthousiasmeren. Zijn vrijwilligerswerk strekt zich verder nog uit tot Zorghoeve 
Kakelbont en de (onderhoudsploeg van de) begraafplaats aan de Nassaulaan in Steenbergen.

 


Julia de Weert-Bolders (66 jaar, Welberg)

,,Een stille kracht met een breed gevoel om dienstbaar te willen zijn”. Zo wordt Julia de WeertBolders vanuit haar omgeving getypeerd, zo bleek bij de uitreiking van haar onderscheiding. Naar 
het schijnt kennen veel mensen Julia’s achternaam niet, maar bij een groot publiek staat zij 
bekend als “Julia van de Vaert”. 

De Vaert is het Welbergse gemeenschapshuis, waarmee zij nauw verbonden raakte, in de tijd dat 
SC Welberg er nog z’n thuisbasis had. Haar man, John de Weert, was destijds secretaris van de 
voetbalclub. Op de achtergrond vervulde zij als het ware de rol van “de secretaresse van de 
secretaris”. Tal van werkzaamheden nam zij uit handen van haar helaas veel te vroeg overleden 
echtgenoot. 

Mevrouw De Weert bleef zich ondanks dit grote verlies inzetten voor de plaatselijke 
gemeenschap. Alles bij elkaar zo’n 20 tot 25 jaar voor SC Welberg, maar daarnaast ook alweer 
ruim 20 jaar voor de Sint Annaparochie. Ook verenigingen die in De Vaert hun activiteiten 
organiseren - zoals de Zonnebloem, KBO en Herwonnen Levenskracht - kunnen steevast op haar 
medewerking rekenen. Dankbaarheid is er vanuit de familie bovendien voor de mantelzorg die zij 
verleende aan haar schoonouders.

 


Klaas de Wit (68 jaar, Steenbergen)

,,Een goedlachse verbinder met een aanstekelijk enthousiasme, die altijd voor iedereen klaarstaat 
en een groot hart heeft voor zijn medemens”. Wie Klaas de Wit kent, zal dit volmondig beamen. 
Ook wordt hij een “vrijwilliger uit duizenden” en een “vrijwilliger om van te dromen” genoemd. 
Een man die van aanpakken weet en zeer gewaardeerd wordt om zijn maatschappelijke 
verdiensten, die zich toespitsen op vv Steenbergen en de WijZijn (Traversegroep) Steenbergen. 
Bij de voetbalvereniging kun je beter vragen wat de heer Wit niet heeft gedaan, want het is haast 
ondoenlijk om alles te benoemen dat hij wel heeft gedaan. Dat liep uiteen van bestuursfuncties 
en jeugdleider tot en met beheerder van de kantine en de oprichting van een minisupportersvereniging. Kortom, een man met een “blauwwit hart”, die zich in het verleden ook al 
verdienstelijk maakte voor de Jeugd Rijnmond-band uit Schiedam. In Steenbergen is hij 
momenteel onder meer chauffeur van de maaltijdendienst en vrijwilliger bij de VoorleesExpress 
van WijZijn Steenbergen. 

Geprezen wordt hij vooral om de laagdrempelige, effectieve en vooral zeer betrokken manier 
waarop hij met heel verschillende mensen en doelgroepen om kan gaan. Ook zijn 
vrijwilligerswerk voor de Plusbus en Roparunteam “Door Dik en Dun” wordt nadrukkelijk 
gewaardeerd.
 

 

 

Back